Meghívó

  • létrehozva: 2020. 01. 23.
  • frissítve: 2020. 02. 14.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. január 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT körzeti megbízotti státuszba történő kinevezések véleményezése tárgyában

BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2019. évi tevékenységéről

JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT az I. számú fogorvosi körzet tovább működtetése tárgyában

JAVASLAT az V. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Mór-Holding Kft. 2020. évi üzleti tervére (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Mórhő Kft. 2020. évi üzleti tervére

JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervére

JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. 2020. évi üzleti tervére

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló megállapodás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019-2024 évekre szóló gazdasági programjára

BESZÁMOLÓ a társulások 2019. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ Mór város környezeti állapotáról

JAVASLAT nemzeti összetartozás emlékhely kialakítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT „Vis maior helyreállítási munkák I. ütem” kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában

JAVASLAT a „Városi Piac területének rendezése, térrendezés” beruházás terveztetésére vonatkozó tervezési szerződés 1.sz módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2020. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

JAVASLAT „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2020. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

JAVASLAT a Móri Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése című pályázathoz szükséges forrás(önerő) biztosítása tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2019. évi igénybe vett szabadsága mértéke és a 2020. évi szabadságolási terve tárgyában

JAVASLAT a polgármester 2020. évi értékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

További hírek:

Információ áramszünetről - 2023.12.12.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

 

Információ áramszünetről - 2023.12.05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Álláshirdetés - műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

Álláshirdetés - városgondnok munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÁROSGONDNOK

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2023. 11. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem