Felhívás - építmény- és telekadó adatbejelentési határidő

  • létrehozva: 2020. 01. 10.
  • frissítve: 2020. 01. 13.
Felhívás - építmény- és telekadó adatbejelentési határidő

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2019. (XI.28.) és 26/2019. (XI. 28.) számú rendeletével 2020. január 1. napjától Mór illetékességi területén építmény- és telekadót vezetett be.

Az adó alanya (az építményadó és telekadó bejelentésére és megfizetésére kötelezett) az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (pl. haszonélvezet, kezelői jog), az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

 

 

Mentes az építményadó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény, ezért adatbejelentési kötelezettség nincs.

Az érintett adóalanyok körét az önkormányzat hivatalos oldalán lévő tájékoztatók tartalmazzák.

Adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén adókötelezettségét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni:

  • elektronikus bevallásra kötelezett adózók az E-önkormányzat portálon Mór Városi Önkormányzat kiválasztásával az önkormányzati ASP rendszer használatával,
  • elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál szerezhetik be a formanyomtatványt.

A bevezetés évében az adatbejelentés benyújtási határideje  2020. január 15.

Az építmény- és telekadóval kapcsolatos részletes tájékoztatók és a hatályos önkormányzati rendeletek a https://mor.hu/ugyintezes oldalon tekinthetők meg.

 

                                                                                              Dr. Kovács Zoltán
                                                                                                        jegyző

További hírek:

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1. napjától a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban vízgazdálkodási bírság kiszabása nélküli engedélyeztetésre 2023. december 31-ig biztosít határidőt.

Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

 

Móri Polgármesteri Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2020. 06. 18.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Pályázati kiírás - bölcsődevezető munkakör betöltésére

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

Nefelejcs Bölcsőde
Bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.