Depónia Nonprofit Kft. hulladékszállítási közszolgáltatás 2020. évben

  • létrehozva: 2020. 01. 06.
  • frissítve: 2020. 01. 06.
Depónia Nonprofit Kft. hulladékszállítási közszolgáltatás 2020. évben

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. évben társaságunk a hulladékszállítási közszolgáltatást az alábbiak szerint végzi az Ön településén:
 

1. Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott edény űrméretének és darabszámának megfelelő edényazonosító matricát küldünk, amit a hulladékgyűjtő edény oldalára kérünk felragasztani. Az azonosító matrica igazolja a közszolgáltatás tárgyévi igénybevételének jogosultságát. Az az ingatlantulajdonos, aki nem kap matricát, a nyilvántartásunkban nem szerepel. Akik nem szerződött ügyfeleink, azoknak a hulladékgyűjtő edényének tartalma 2020. február 1-től nem kerül elszállításra!

2. Díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát juttatunk el jelen levelünk mellékleteként, mely 2020. évben használható fel. Azokat a már megszokott, elszállításra vonatkozó szabályok szerint kérjük felhasználni (110 literes áttetsző zsákra vagy max. 50x70 cm-es kötegre kell felragasztani és a megfelelő gyűjtési napon kihelyezni). Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra!
A karácsonyfák begyűjtése a hulladéknaptárban megjelölt napokon (évi két alkalommal) zöldhulladék matrica nélkül történik.

3. Zöldhulladék matrica, illetve a települési vegyes többlethulladék számára kék, Depónia logóval ellátott zsák vásárolható ügyfélszolgálatainkon, továbbá a kijelölt helyeken.

4. A lomtalanítást házhoz menő jelleggel végezzük a 06 22/202-260 számon történt előzetes egyeztetés alapján! A bejelentés 2020. január 02. - szeptember 30. között tehető meg. A szállításokat a jelzések beérkezésének sorrendjében teljesítjük.

5. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban honlapunkon tájékozódhat. A Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulási projekt keretében az év során kiosztásra kerülnek a szelektív hulladékgyűjtő edények, ezért az idei évben társaságunk már nem biztosít sárga zsákot a gyűjtéshez. A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhető továbbra is.

6. Az év folyamán végzett hulladékszállítások időpontjait (települési hulladék, szelektív hulladék, üveghulladék, zöldhulladék) a mellékelt hulladéknaptár tartalmazza.

Amennyiben kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban (költözés, edénytörés, az edény űrméretével nem egyező matrica stb.) kérjük, hogy elérhetőségeinken jelezze felénk.

Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412 Honlap: www.deponia.hu
E-mail: számlázással, szerződéssel kapcsolatban: ugyfel@deponia.hu
szállítással kapcsolatban: szallitas@deponia.hu

Depónia Nonprofit Kft.

Köszönjük együttműködését!

További hírek:

Tájékoztató a szelektív gyűjtés bővítéséről
  • A Depónia Nonprofit Kft. a szelektív gyűjtés fejlesztése érdekében az alábbi változtatásokat végzi Móron.

Tájékoztató

általános | 2020. 02. 27.

Tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. február 28-án (pénteken) 9.00-10.00 között szünetel!

Megértésüket köszönjük!

 

 

Értesítés útzárról

általános | 2020. 02. 27.

Értesítés útzárról

Mór Városi Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy 2020. február 28-án elkezdi a Martinovics utca-Téglás köz partfal rekonstrukció kivitelezési munkáit. Az építkezés ideje alatt 8.00-15.00 óráig részleges, illetve teljes útzárásokra kerülhet sor a Martinovics utca Futár utca és a Hegyalja utca közötti szakaszán. A kivitelezés várható befejezése 2020. május 15.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Közlemény

általános | 2020. 02. 25.

Közlemény

Mór Városi Önkormányzat Jegyzője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján ezúton közhírré teszi, hogy a Viennaplex Kft. (8000 Székesfehérvár, Holland fasor 11.) által a Mór, 3333 hrsz.-ú ingatlanon meglévő gyártócsarnok épület 1/96-18/2018. számú határozattal kiadott építési engedély alapján az építkezés I. ütemében felépített 6100 m2 hasznos alapterületű épületrésszel-, valamint az építkezés II. ütemében felépített 2401 m2 hasznos alapterületű épületrésszel, terepalakítással és támfal létesítéssel történt bővítésének használatbavételi engedély ügyében 1/1192-2/2020. számon érdemi döntést hozott.

Változik a szelektívhulladék-begyűjtési rendszer

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere 2020. évben megváltozik, 120 l-es kerekes kék színű gyűjtőedény kerül díjmentesen kiosztásra. Az új rendszer bevezetéséig a zsákos gyűjtéshez a zsákokat ügyfélszolgálati időben (hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-13) a Móri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehetik át a lakosok.