Felhívás - építményadó

  • létrehozva: 2019. 12. 13.
  • frissítve: 2020. 04. 27.
Felhívás - építményadó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától Mór illetékességi területén építményadót vezet be.

Adatbejelentési kötelezettség terheli azokat a vállalkozókat (beleérte az egyéni vállalkozókat is), akik 2020. január 1-jén Mór illetékességi területén építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Adatbejelentési kötelezettségük van azoknak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyeknek is, akik 2020. január 1-jén 100 m2 hasznos alapterületet meghaladó üzleti célra hasznosított építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Mentes az építményadó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény, ezért adatbejelentési kötelezettség erre vonatkozóan nincs.

A magánszemélyek tulajdonában lévő lakások után a magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, ezért építményadó kötelezettség nem áll fenn.

Az adatbejelentési kötelezettség a 2020. január 1-jei állapotra vonatkozik, és a jelen felhívásban foglalt tájékoztatás nem teljeskörű, ezért kérjük adózóinkat, hogy az építményadóval kapcsolatos tájékoztatónkat és a hatályos önkormányzati rendeletet olvassák el https://mor.hu/ugyintezes oldalon.

                                                                                           

   Dr. Taba Nikoletta
aljegyző

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra: