Felhívás - építményadó

  • létrehozva: 2019. 12. 13.
  • frissítve: 2019. 12. 13.
Felhívás - építményadó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától Mór illetékességi területén építményadót vezet be.

Adatbejelentési kötelezettség terheli azokat a vállalkozókat (beleérte az egyéni vállalkozókat is), akik 2020. január 1-jén Mór illetékességi területén építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Adatbejelentési kötelezettségük van azoknak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyeknek is, akik 2020. január 1-jén 100 m2 hasznos alapterületet meghaladó üzleti célra hasznosított építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Mentes az építményadó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény, ezért adatbejelentési kötelezettség erre vonatkozóan nincs.

A magánszemélyek tulajdonában lévő lakások után a magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, ezért építményadó kötelezettség nem áll fenn.

Az adatbejelentési kötelezettség a 2020. január 1-jei állapotra vonatkozik, és a jelen felhívásban foglalt tájékoztatás nem teljeskörű, ezért kérjük adózóinkat, hogy az építményadóval kapcsolatos tájékoztatónkat és a hatályos önkormányzati rendeletet olvassák el https://mor.hu/ugyintezes oldalon.

                                                                                           

   Dr. Taba Nikoletta
aljegyző

További hírek:

Változik a szelektívhulladék-begyűjtési rendszer

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere 2020. évben megváltozik, 120 l-es kerekes kék színű gyűjtőedény kerül díjmentesen kiosztásra. Az új rendszer bevezetéséig a zsákos gyűjtéshez a zsákokat ügyfélszolgálati időben (hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-13) a Móri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehetik át a lakosok.

Felhívás versenytárgyalásra

általános | 2020. 02. 20.

Felhívás versenytárgyalásra

 

 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségeket) vonatkozásában pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Meghívó

általános | 2020. 02. 13.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 19. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Telefonos csalók a WHO nevében

általános | 2020. 02. 13.

Telefonos csalók a WHO nevében

A koronavírus nem, de olyan csalók már megjelentek Magyarországon, akik az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől.

Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére

A Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.