Felhívás - építményadó

  • létrehozva: 2019. 12. 13.
  • frissítve: 2019. 12. 13.
Felhívás - építményadó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától Mór illetékességi területén építményadót vezet be.

Adatbejelentési kötelezettség terheli azokat a vállalkozókat (beleérte az egyéni vállalkozókat is), akik 2020. január 1-jén Mór illetékességi területén építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Adatbejelentési kötelezettségük van azoknak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyeknek is, akik 2020. január 1-jén 100 m2 hasznos alapterületet meghaladó üzleti célra hasznosított építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Mentes az építményadó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény, ezért adatbejelentési kötelezettség erre vonatkozóan nincs.

A magánszemélyek tulajdonában lévő lakások után a magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, ezért építményadó kötelezettség nem áll fenn.

Az adatbejelentési kötelezettség a 2020. január 1-jei állapotra vonatkozik, és a jelen felhívásban foglalt tájékoztatás nem teljeskörű, ezért kérjük adózóinkat, hogy az építményadóval kapcsolatos tájékoztatónkat és a hatályos önkormányzati rendeletet olvassák el https://mor.hu/ugyintezes oldalon.

                                                                                           

   Dr. Taba Nikoletta
aljegyző

További hírek:

Pályázat civil szervezetek támogatására

Pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 20.

A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja.

Mammográfiai szűrés Móron

általános | 2020. 01. 15.

Mammográfiai szűrés Móron

Móron lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló meghívót kapnak a szűrővizsgálatra.

Felhívás - építmény- és telekadó adatbejelentési határidő

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2019. (XI.28.) és 26/2019. (XI. 28.) számú rendeletével 2020. január 1. napjától Mór illetékességi területén építmény- és telekadót vezetett be.

Az adó alanya (az építményadó és telekadó bejelentésére és megfizetésére kötelezett) az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (pl. haszonélvezet, kezelői jog), az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Depónia Nonprofit Kft. hulladékszállítási közszolgáltatás 2020. évben

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. évben társaságunk a hulladékszállítási közszolgáltatást az alábbiak szerint végzi az Ön településén:
 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához,
ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.