Hirdetmény

  • létrehozva: 2019. 11. 21.
  • frissítve: 2019. 11. 21.
Hirdetmény

Tájékoztatjuk a lakosságot a város területén működő civil,- érdekképviseleti,- gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket, hogy Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2006. (VIII. 30.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti tervet, valamint a 23/2006. (IX. 5.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatát és szabályozási terveket – a 325/2018. (IX.26.) és 319/2019. (IX. 25.) Kt. számú határozatokkal elfogadott településfejlesztési döntés alapján – módosítani kívánja.

A településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 32/2017 (X.4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a településrendezési eszközök módosítását közzé teszem azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azzal kapcsolatban észrevételt tehessenek.

Tárgy: 1.) Településrendezési eszközök „22.” számú módosítása önkormányzati igény alapján.

A módosítással érintett területek/ingatlanok:

Mór 2568/3, 2570, 2571, 2572/5, 2572/6, 2572/7, 2572/8, 2575, 2577, 2578, 2580 hrsz-ú a piacberuházással érintett ingatlanok

A tervlapok megtekinthetők:

  • Mór Városi Önkormányzat honlapján: innováció menüpont - településrendezési terv - Településrendezési eszközök 22. számú módosítás véleményezési anyag vagy
  • Móri Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
  • Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési iroda hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben: hétfő, szerda 800-1200 és 1300-1600, péntek 800-1200
  • Lakossági fórumon.

A lakossági fórum időpontja, helyszíne:

2019. november 28. (csütörtök) 15:30 óra

a Móri Polgármesteri Hivatal Kisterme (Mór, Szt. István tér 6.).

A ügyintéző neve: Csordás Mónika

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 22/560-820

Ezúton kérjük a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a 32/2017.(X.4.) rendelete szerint – 2019. december 6-ig tegyék meg javaslataikat.

A partnerségi egyeztetés keretében javaslatokat az alábbi módon nyújthatnak be:

                 a) elektronikus levélben morph@mor.hu email címre
                 b) írásban Mór Városi Önkormányzat címére (8060 Mór, Szt. István tér 6.) történő megküldésével, vagy ugyanott személyesen történő leadásával, vagy
                  c) lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül az a) vagy b) pontban foglaltak szerint.

Bővebb információ a 22/560-820 telefonszámon kérhető.

 

Mór, 2019. november 11.

További hírek:

Önkormányzati telkek értékesítése (Virág utca)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Virág utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

Tájékoztató ügyfélfogadás szüneteléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. december 7-én (szombaton) és 2019. december 14-én (szombaton) a Móri Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel!

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi elbírálásáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 304/2019.(IX.25.) Kt. határozata értelmében, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben eljárva döntött a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Önsztöndíjpályázat elbírálásáról.
A határozatok a csatolmányok menüpont alatt tekinthetők meg.

Meghívó

általános | 2019. 12. 05.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 11. (szerda)
13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület és a Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet  ügyvéd segítségével.