Hirdetmény

  • létrehozva: 2019. 11. 21.
  • frissítve: 2019. 11. 21.
Hirdetmény

Tájékoztatjuk a lakosságot a város területén működő civil,- érdekképviseleti,- gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket, hogy Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2006. (VIII. 30.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti tervet, valamint a 23/2006. (IX. 5.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatát és szabályozási terveket – a 325/2018. (IX.26.) és 319/2019. (IX. 25.) Kt. számú határozatokkal elfogadott településfejlesztési döntés alapján – módosítani kívánja.

A településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 32/2017 (X.4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a településrendezési eszközök módosítását közzé teszem azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azzal kapcsolatban észrevételt tehessenek.

Tárgy: 1.) Településrendezési eszközök „22.” számú módosítása önkormányzati igény alapján.

A módosítással érintett területek/ingatlanok:

Mór 2568/3, 2570, 2571, 2572/5, 2572/6, 2572/7, 2572/8, 2575, 2577, 2578, 2580 hrsz-ú a piacberuházással érintett ingatlanok

A tervlapok megtekinthetők:

  • Mór Városi Önkormányzat honlapján: innováció menüpont - településrendezési terv - Településrendezési eszközök 22. számú módosítás véleményezési anyag vagy
  • Móri Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
  • Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési iroda hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben: hétfő, szerda 800-1200 és 1300-1600, péntek 800-1200
  • Lakossági fórumon.

A lakossági fórum időpontja, helyszíne:

2019. november 28. (csütörtök) 15:30 óra

a Móri Polgármesteri Hivatal Kisterme (Mór, Szt. István tér 6.).

A ügyintéző neve: Csordás Mónika

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 22/560-820

Ezúton kérjük a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a 32/2017.(X.4.) rendelete szerint – 2019. december 6-ig tegyék meg javaslataikat.

A partnerségi egyeztetés keretében javaslatokat az alábbi módon nyújthatnak be:

                 a) elektronikus levélben morph@mor.hu email címre
                 b) írásban Mór Városi Önkormányzat címére (8060 Mór, Szt. István tér 6.) történő megküldésével, vagy ugyanott személyesen történő leadásával, vagy
                  c) lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül az a) vagy b) pontban foglaltak szerint.

Bővebb információ a 22/560-820 telefonszámon kérhető.

 

Mór, 2019. november 11.

További hírek:

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1. napjától a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban vízgazdálkodási bírság kiszabása nélküli engedélyeztetésre 2023. december 31-ig biztosít határidőt.

Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

 

Móri Polgármesteri Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2020. 06. 18.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Pályázati kiírás - bölcsődevezető munkakör betöltésére

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

Nefelejcs Bölcsőde
Bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.