Meghívó

  • létrehozva: 2019. 09. 20.
  • frissítve: 2019. 09. 20.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. szeptember 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT KNYKK Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT KNYKK Zrt-vel 2020 január 1-jétől kötendő új közszolgáltatási szerződés tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés tárgyában

JAVASLAT a Móri Pitypang Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában

JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra 

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati képviselők képviselői tevékenysége tárgyában

JELENTÉS Mór Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról

JAVASLAT Mór 2146/12 és 2146/3 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése tárgyában

JAVASLAT a Mór, Köztársaság tér 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás fűtés-korszerűsítési költségeinek elszámolása tárgyában

JAVASLAT Mór Virág és Jegenye utcai ingatlanok értékesítésére (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór településrendezési eszközök módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

JAVASLAT közmeghallgatás meghirdetése tárgyában

JAVASLAT a polgármester 2019. év III. negyedévi értékelése tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

Mór, 2019. szeptember 19.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Lakossági felhívás állattartás bejelentéséről

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 34. § (1) bekezdése értelmében:

az állattartó köteles állattartási tevékenységéről, a tevékenység megkezdéséről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén száz egyed felett) az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

általános | 2019. 10. 17.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján

megkezdődött a Látóhegyi dűlő címkezelési eljárása, a címadatok felülvizsgálata.

Áramszünet információ

általános | 2019. 10. 17.

Áramszünet információ

Tisztelt Ügyfelünk

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Zöldhulladék gyűjtési akció!

általános | 2019. 10. 17.

Zöldhulladék gyűjtési akció!

Mór Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2019. november 02-án zöldhulladék gyűjtést szervez Mór település területén.

Kormányablak rendkívüli nyitvatartás

általános | 2019. 10. 08.

Kormányablak rendkívüli nyitvatartás

Rendkívüli nyitvatartás az önkormányzati választások hétvégéjén

Az önkormányzati választások hétvégéjén rendkívüli nyitvatartási rend lesz érvényben a kormányablakkal, okmányirodával rendelkező településeken.

A választási törvény alapján, 2019. október 13-án megrendezésre kerülő önkormányzati választásokon csak azok szavazhatnak, akik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal igazolni tudják magukat és bemutatják lakcímkártyájukat.

Azt szeretnénk, hogy a választásra jogosultak minél többen élni tudjanak szavazati jogukkal, ezért az önkormányzati választás eredményes lebonyolításának érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szavazáshoz szükséges érvényét vesztett okirat pótolható, beszerezhető legyen. A választás hétvégéjén valamennyi kormányablakkal, okmányirodával rendelkező településen, illetve területen, legalább egy helyszínen, október 12-én (szombaton) 8:00-tól 19:00-ig, valamint a választás napján, október 13-án (vasárnap) 7:00-től 19:00-ig nyitva lesznek a kormányablakok.

Tuzson Bence

közszolgálatért felelős államtitkár