Meghívó

  • létrehozva: 2019. 05. 23.
  • frissítve: 2019. 06. 05.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT Mór Bányász u. 794/2 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló könyvvizsgálatáról

JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Móri Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása tárgyában

JAVASLAT a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

JAVASLAT az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység működéséről szóló együttműködési megállapodás elfogadása tárgyában

BESZÁMOLÓ a városban jelentkező 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése tárgyában

JAVASLAT a Mórhő Kft. 2018. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában

JAVASLAT a Mór-Holding Kft. 2018. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában (Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. 2018. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában (Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének teljesítéséről

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása tárgyában

JAVASLAT a 81/2019. (III.12.) kt. határozat módosítása tárgyában

JAVASLAT napelempark kiemelt beruházássá minősítése és a településrendezési eszközök módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” című pályázat képzési és munkaerőpiaci szolgáltatásaira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosításának elfogadása tárgyában

JAVASLAT névhasználat jóváhagyása iránti kérelem tárgyában

JAVASLAT a képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve módosítására

JAVASLAT Mór, Gyár utca kamion parkolásával kapcsolatos forgalmi rend tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2019. május 23.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Meghívó

általános | 2019. 09. 20.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. szeptember 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2019. 09. 11.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Felhívás-ebösszeírás!

általános | 2019. 09. 03.

Felhívás-ebösszeírás!

TISZTELT MÓRI LAKOSOK!

Mindazok számára, akik még nem küldték vissza a Móri
Polgármesteri Hivatalhoz a 2019. évi ebösszeírásra kiküldött
adatlapokat, kitoltuk a határidőt, hogy eleget tehessenek
adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Ebösszeírás

általános | 2019. 09. 03.

Ebösszeírás

Tisztelt Móri Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2019. június 1. és június 30. napja között ebösszeírásra kerül sor.

Egyenlő Bánásmód - mindenkit megillet!

általános | 2019. 09. 02.

FELHÍVÁS