Meghívó

  • létrehozva: 2018. 12. 06.
  • frissítve: 2018. 12. 06.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. december 12. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása tárgyában

JAVASLAT a 2019. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról szóló rendelet megalkotására

JAVASLAT a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015. (ii.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT az önkormányzati adóügyekre alkalmazandó adóeljárási szabályokról szóló rendelet tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat településrendezési eszközök 18. számú módosításának elfogadása tárgyában

JAVASLAT ingatlanok belterületbe vonása tárgyában

JAVASLAT a képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkatervére

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

JAVASLAT a cafetéria-juttatások 2019. évi összegének meghatározása tárgyában

JAVASLAT a Brigetio Gyógyfürdő Komárom igénybevételének 2019. évi támogatására

JAVASLAT az MNV Zrt.-től ingyenes tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítésére

JAVASLAT a hivatali köztisztviselők 2019. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati képviselők képviselői tevékenysége tárgyában

JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás visszavonása és új eljárás megindítása tárgyában

JAVASLAT a Mór Városi Önkormányzat közigazgatási épületének korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 3. sz. módosítása tárgyában

JAVASLAT a Zeneiskola korszerűsítésére közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása tárgyában

JAVASLAT a közösségi ház épület korszerűsítésére közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a „bölcsődei ellátás fejlesztése Mór városában” közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában

JAVASLAT Mór 48/1/A/6 helyrajzi számú ingatlan vásárlási kérelme tárgyában

JAVASLAT parkoló építési együttműködési megállapodás jóváhagyására

JAVASLAT a nem lakás célú helyiségek bérleti dijainak felülvizsgálata tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. december 6.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

általános | 2019. 06. 14.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. június 19. (szerda)

08:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Nyári diákmunka

általános | 2019. 06. 14.

Nyári diákmunka

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Mór Városi Önkormányzat a 2019. évben is csatlakozott a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Nyári diákmunka” programhoz.

A program: 2019. július 1-31. és 2019. augusztus 1-31. napja között tart.

Ügyfélfogadás

általános | 2019. 06. 14.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 2019. június 14-én pénteken 12.00 óráig tart.

Nyári diákmunka 2019.

általános | 2019. 06. 11.

Nyári diákmunka 2019.

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2019.”

központi munkaerőpiaci program indításáról

Ebösszeírás

általános | 2019. 06. 03.

Ebösszeírás

Tisztelt Móri Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2019. június 1. és június 30. napja között ebösszeírásra kerül sor.