Meghívó

  • létrehozva: 2018. 12. 06.
  • frissítve: 2018. 12. 06.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. december 12. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása tárgyában

JAVASLAT a 2019. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról szóló rendelet megalkotására

JAVASLAT a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015. (ii.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT az önkormányzati adóügyekre alkalmazandó adóeljárási szabályokról szóló rendelet tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat településrendezési eszközök 18. számú módosításának elfogadása tárgyában

JAVASLAT ingatlanok belterületbe vonása tárgyában

JAVASLAT a képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkatervére

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

JAVASLAT a cafetéria-juttatások 2019. évi összegének meghatározása tárgyában

JAVASLAT a Brigetio Gyógyfürdő Komárom igénybevételének 2019. évi támogatására

JAVASLAT az MNV Zrt.-től ingyenes tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítésére

JAVASLAT a hivatali köztisztviselők 2019. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati képviselők képviselői tevékenysége tárgyában

JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás visszavonása és új eljárás megindítása tárgyában

JAVASLAT a Mór Városi Önkormányzat közigazgatási épületének korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 3. sz. módosítása tárgyában

JAVASLAT a Zeneiskola korszerűsítésére közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása tárgyában

JAVASLAT a közösségi ház épület korszerűsítésére közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a „bölcsődei ellátás fejlesztése Mór városában” közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában

JAVASLAT Mór 48/1/A/6 helyrajzi számú ingatlan vásárlási kérelme tárgyában

JAVASLAT parkoló építési együttműködési megállapodás jóváhagyására

JAVASLAT a nem lakás célú helyiségek bérleti dijainak felülvizsgálata tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. december 6.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

"Egy család, egy fa" faültetési akció

általános | 2019. 03. 22.

"Egy család, egy fa" faültetési akció

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Mór Városi Önkormányzat a 2019. évben is meghirdeti az "Egy család, egy fa" faültetési akciót. A fákat az önkormányzat biztosítja, a fák ültetését és gondozását a lakók végzik.

Meghívó

általános | 2019. 03. 21.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. március 27. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Akadálymentesítés A-tól Z-ig

általános | 2019. 03. 20.

Akadálymentesítés A-tól Z-ig

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy új ingyenes Akadálymentesítési tanácsadás szolgáltatás érhető el Móron az alábbi témákban, melyre szeretettel várjuk Önöket előzetes bejelentkezés alapján.

Meghívó - Lakossági Fórum Mór

általános | 2019. 03. 19.

Meghívó - Lakossági Fórum Mór

Tisztelettel meghívom Önöket LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Meghívott vendég:                            Fenyves Péter polgármester

Fórum helye:                              Mór, Radnóti M. Általános Iskola

Időpont:                       2019. MÁRCIUS 20. /SZERDA/ 16.30 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hívok és várok.

 

                                                           Tisztelettel:                         

CZACHESZ GÁBOR 
  6. számú választókörzeti képviselő 
alpolgármester
 

Meghívó - Lakossági Fórum Mór-Felsődobos

Tisztelettel meghívom Önöket LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Meghívott vendég:                              Fenyves Péter polgármester

Fórum helye:                               Mór-Felsődobos, Művelődési ház

Időpont:                 2019. MÁRCIUS 21. /CSÜTÖRTÖK/ 17. 00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hívok és várok.

 

                       Tisztelettel:                         

CZACHESZ GÁBOR 
6. számú választókörzeti képviselő 
alpolgármester