Meghívó

  • létrehozva: 2018. 11. 23.
  • frissítve: 2018. 11. 23.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. november 28. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a helyi iparűzési adóról szóló rendelet tárgyában

JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálatára

JAVASLAT a munkahelyi étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a lakbérek, a helyiségbérleti, közterület-használati és piaci helyfoglalási díjak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése tárgyában

JAVASLAT a Móri Borvidék TDM Egyesület 2019.évi marketing és munkaterve tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ a 2019. évi költségvetés várható pozícióiról

JAVASLAT a MÓRHŐ KFT. 2019. évi üzleti terv koncepciójára

JAVASLAT a MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2019. évi üzleti terv koncepciójára

JAVASLAT a MÓR-HOLDING KFT. 2019. évi üzleti terv koncepciójára

JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2019. évi üzleti terv koncepciójára

JAVASLAT a közszolgáltatási (helyi közlekedési, távhőszolgáltatási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési) díjak felülvizsgálata tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat által 2018. évben benyújtott pályázatokról, azok előkészítéséről és eredményéről

BESZÁMOLÓ a képviselő-testület által a gazdasági társaságok vezető testületeibe delegált személyek által végzett tevékenységről

JAVASLAT a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola bővítése kapcsán a mór 29 és 30 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása tárgyában

JAVASLAT a kórházi főzőkonyha kiváltása tárgyában

JAVASLAT a Mamoka Trans Kft-vel kötendő parkolóépítési együttműködési megállapodás jóváhagyására

JAVASLAT „Mór, Ady utca – Köztársaság tér út és járda felújítása kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában

JAVASLAT a Posta és Járási Hivatal épület akadálymentesítésének kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában

JAVASLAT „Mór város belterületi vízrendezése” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

JAVASLAT a 235/2018. (VI.27.) kt. határozat hatályon kívül helyezése és az egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

JAVASLAT a 237/2018. (VI.27.) kt. határozat hatályon kívül helyezése és a móri Lamberg pince felújítása” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

JAVASLAT „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2019. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

JAVASLAT „vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2019. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

JAVASLAT a Fejérvíz Zrt. felügyelő bizottsági tagjának delegálására

JAVASLAT a polgármester 2018. év IV. negyedévi és 2018. évi feladatai értékelése tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. november 22.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Tájékoztatás ügyfélfogadásról

általános | 2024. 06. 07.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2024. június 10. napján (hétfőn)
a Móri Polgármester Hivatalban
az ügyfélfogadás az alábbi ügytípusokban szünetel:

anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek

 

A választási jegyzőkönyvekbe történő betekintésre ezen a napon a Közigazgatási és Szociális Irodán van lehetőség.

Szíves megértésüket köszönjük!

                                                                Dr. Taba Nikoletta

                                                                           jegyző

ISMERD MEG A PARLAGFÜVET, HOGY TUDJ TENNI ELLENE!

 

Időben vedd észre!

 

www.nebih.gov.hu

 

Zöld szám: 06-80/ a nebih 06-80/2 63244 

e-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

KEVESEBB PARLAGFŰ, TÖBB LEVEGŐ!

általános | 2024. 06. 07.

KEVESEBB PARLAGFŰ, TÖBB LEVEGŐ!

 

VEDD FEL

A HARCOT!

 

További információ:

 

http://portal.nebih.gov.hu/parlagfu

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

általános | 2024. 06. 06.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége,

mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az

ellene történő hatékony védekezés,

a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot

mellett kialakulhat!

Városi megemlékezés a TRIANONI TRAGÉDIA 104. évfordulóján

 

M E G H Í V Ó

Városi megemlékezés

a TRIANONI TRAGÉDIA

104. évfordulóján

Időpont: 2024. június 4. (kedd) 16.30 óra

Helyszín: Trianoni Emlékmű (Mór, Szent István tér 2.)