Meghívó

  • létrehozva: 2018. 10. 25.
  • frissítve: 2018. 10. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. október 31. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat településrendezési eszközök 16. számú módosításának elfogadása tárgyában

JAVASLAT a 3. sz. felnőtt háziorvosi szolgálatot ellátó orvos kiválasztása tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

JAVASLAT MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában

JAVASLAT MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában

JAVASLAT a 3. számú fogorvosi szolgálat további működtetése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

BESZÁMOLÓ az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról

JAVASLAT „Mór településrendezési eszközök 17. sz. módosítás” - tárgyalásos eljárás keretében történő egyeztetés - véleményezési anyagával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Posta és Járási Hivatal épület akadálymentesítésének kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás köztes bírálata tárgyában

JAVASLAT „A fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában” című pályázat alapján, közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadása tárgyában

JAVASLAT „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában” című pályázat költségnövekmény igénylése tárgyában

JAVASLAT Mór 0166/1 hrsz- ú (út megnevezésű) külterületi ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése tárgyában

JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

JAVASLAT közmeghallgatás meghirdetése tárgyában

JAVASLAT a polgármester 2018. év III. negyedévi értékelése tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. október 25.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Meghívó

általános | 2022. 05. 19.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

általános | 2022. 05. 16.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége, mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az ellene történő hatékony védekezés, a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat!

Mezőgazdasági összeírás

általános | 2022. 05. 10.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2022. 05. 05.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Mammográfiai szűrés Móron

általános | 2022. 05. 04.