Meghívó

  • létrehozva: 2018. 10. 05.
  • frissítve: 2018. 10. 08.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. október 10. (szerda)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

  1. JAVASLAT városi piac területének rendezése, térrendezés terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása és új eljárás megindítása tárgyában
  2. JAVASLAT a Mór Ady utca – Köztársaság tér út és járda felújítása kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában hozott határozat módosítására
  3. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

 

Mór, 2018. október 5.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

TÁJÉKOZTATÓ A MEKH ÁLTAL ELŐÍRT, A FEJÉRVÍZ ZRt. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN VÉGZETT  2018. ÉVI FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLATRÓL

Tisztelt Felhasználónk!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2018. július 2-től határozatban írta elő a víziközmű-szolgáltatók részére a 2018. évi Felhasználói Elégedettségi Felmérés (FEF) elvégzését, a felhasználók ügyfélszolgálati megkeresései kapcsán.

A FEF három, egymástól jól elkülöníthető módszerű, időpontú, és célú felmérésből áll.

Az alapfelmérés a víziközmű-ágazat felmérésére szolgáló, kérdőíves személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel, melyet A Kutatópont Kft. társaságunk megbízásából végez, a felméréshez kijelölt településeken. A felmérés azokat a tevékenységeket vizsgálja, amelyek minden felhasználót érinthetnek a szolgáltatás igénybevételével.

A kiegészítő felmérést a Hatóság által kijelölt kutatócég végzi, azon adatbázis alapján, mely az ügyfélszolgálati megkeresésük alkalmával ehhez hozzájárulásukat adó felhasználók adatait tartalmazza. Ez elsősorban a szolgáltató panaszkezelését, ügyfélszolgálati munkáját, a kezelt ügyek ügyintézését, az azzal való elégedettséget vizsgálja, a megkeresést követően kb. két hónappal, az ügyfelek által tapasztaltak felmérésére szolgáló, telefonos megkérdezés.

Az azonnali felmérést és annak adatgyűjtését társaságunk végzi, a felhasználók személyes és telefonos megkeresése alkalmával, az ügyintézés zárásaként.

Mór Város Kereskedelmi nyilvántartása

általános | 2018. 10. 10.

Mór városában kereskedelmi tevékenységet folytatókról szóló nyilvántartás. 

Bursa Hungarica - "B" típusú pályázati kiírás

Mór Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

Bursa Hungarica - "A" típusú pályázati kiírás

Mór Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, 

 

Munkanap-áthelyezések a Fejér Megyei Kormányhivatalban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékező ünnepnaphoz, október 23-ához közeledve munkanap-áthelyezések lesznek a munkáltatóknál, így a Fejér Megyei Kormányhivatalban is. Megváltozik a munkarend, az ügyfélfogadási idő.