Meghívó

 • létrehozva: 2018. 09. 20.
 • frissítve: 2018. 09. 20.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. szeptember 26. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet és Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. JAVASLAT az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 5. JAVASLAT a Mór-Holding Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 6. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. 2018. évi üzleti tervének felülvizsgálata tárgyában (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft.-vel támogatási szerződés megkötése tárgyában
 8. JAVASLAT műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés tárgyában
 9. JAVASLAT Mór, Deák Ferenc utca 71. sz. alatti 1938 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 10. JAVASLAT Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna Egészségügyi És Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 11. JAVASLAT Istida Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 12. JAVASLAT Dr. Szilvásné Dr. Csiffáry Éva Háziorvosi Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 13. JAVASLAT a 3. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására kötött megbízási szerződés módosítására
 14. JAVASLAT Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában
 15. JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra 
 16. JAVASLAT Mór településrendezési eszközök módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 17. JAVASLAT napelempark kiemelt beruházássá minősítése és a településrendezési eszközök módosítása tárgyában
 18. TÁJÉKOZTATÓ Mór város új településrendezési eszközeinek készítéséről szóló tervezési szerződés módosításáról
 19. JAVASLAT iparosított technológiával épült társasházban lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás és nem lakás célú helyiségek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása önerejének biztosítása tárgyában
 20. JAVASLAT Mór, Ady utca – Köztársaság tér út és járda felújítása kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)
 21. JAVASLAT a Mór Városi Önkormányzat közigazgatási épületének korszerűsítésére közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 2. sz. módosítása tárgyában
 22. JAVASLAT a közösségi ház épület korszerűsítésére közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása tárgyában
 23. JAVASLAT a zeneiskola korszerűsítésére közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása tárgyában
 24. JAVASLAT városi piac területének rendezése, térrendezés terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása és új eljárás megindítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 25. JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” című pályázat rendezvényeire vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában hozott határozat hatályon kívül helyezése és új határozat meghozatala tárgyában
 26. JAVASLAT a 143/2018 (IV.25.) kt. határozat, és a 192/2018. (V.30.) kt határozat hatályon kívül helyezése és a „Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór városában” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 27. JAVASLAT Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodása módosítása tárgyában
 28. JAVASLAT a 197/2018. (V.30.) kt. határozat módosítása tárgyában
 29. Polgármesteri tájékoztató
 30. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. szeptember 20.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra:

Pályázati kiírás - személyügyi és jogi referens munkakörre

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.