Meghívó

 • létrehozva: 2018. 08. 23.
 • frissítve: 2018. 09. 04.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 29 (szerda)
13:00 órakor
tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.
Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 27/2013.(IX.4.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. JAVASLAT az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára
 5. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2018. évi első félévi tevékenységéről
 6. JAVASLAT a MÓRHŐ KFT. 2018. évi üzleti tervének felülvizsgálata tárgyában (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. jegyzett tőkéje leszállítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT dr Böjte Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT a kórházi főzőkonyha felújítása, vagy kiváltása tárgyában
 10. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről
 11. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában
 12. JAVASLAT a Táncsics Gimnázium energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyására
 13. JAVASLAT „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában 
 14. JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” című pályázat eszközbeszerzéseire vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (mellékletek pótanyagként kerülnek kiküldésre)
 15. JAVASLAT közbeszerzési eljárás megindítására a Mór, Szent István tér 1/a. és 1/b. szám alatti, 3 és 1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő műemlék középület együttes (posta és járási hivatal épület) akadálymentesítésének kivitelezése tárgyában 
 16. JAVASLAT „Mór településrendezési eszközök 16. sz. módosítás” - egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetés - véleményezési anyagával kapcsolatos vélemények és észrevételek elfogadásáról
 17. JAVASLAT bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 18. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór kistérségi víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 19. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór-Felsődobos ívóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 20. JAVASLAT Mór 2153/5 HRSZ-Ú ingatlan értékesítése tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)
 21. JAVASLAT Vénhegy zártkerti ingatlanok hálózati csatlakozási szerződése tárgyában
 22. JAVASLAT iparosított technológiával épült társasház energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának kapcsán, a társasházban lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás és nem lakás célú helyiségek önerejének biztosítása tárgyában
 23. JAVASLAT a Mór, Vénhegyi u. 1. szám alatti önkormányzati bérleményben lévő helyiségek visszaadása tárgyában
 24. JAVASLAT a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola udvarán kézilabdapálya felújítása tárgyában
 25. JAVASLAT a képviselő-testület 2018. évi II. féléves munkaterve módosítására
 26. JAVASLAT lakáscélú munkáltatói kölcsön megállapítása tárgyában hozott határozat módosítására
 27. JAVASLAT a polgármester 2018. év II. negyedévi értékelése tárgyában
 28. Polgármesteri tájékoztató
 29. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

Mór, 2018. augusztus 23.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Meghívó

általános | 2024. 05. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a GYURKAMION Belföldi és Nemzetközi Fuvarozó Kft. (székhelye: 8060 Mór, Hammerstein u. 7.) kérelme alapján a Mór, Hammerstein u. 7. szám alatti, 2146/26 hrsz alatti telephelyen tervezett 5 tonna/nap kapacitás feletti fémhulladék gyűjtési tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló közlemény a csatolmányban olvasható.

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása