Meghívó

 • létrehozva: 2018. 08. 23.
 • frissítve: 2018. 09. 04.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 29 (szerda)
13:00 órakor
tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.
Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 27/2013.(IX.4.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. JAVASLAT az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára
 5. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2018. évi első félévi tevékenységéről
 6. JAVASLAT a MÓRHŐ KFT. 2018. évi üzleti tervének felülvizsgálata tárgyában (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. jegyzett tőkéje leszállítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT dr Böjte Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT a kórházi főzőkonyha felújítása, vagy kiváltása tárgyában
 10. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről
 11. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában
 12. JAVASLAT a Táncsics Gimnázium energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyására
 13. JAVASLAT „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában 
 14. JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” című pályázat eszközbeszerzéseire vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (mellékletek pótanyagként kerülnek kiküldésre)
 15. JAVASLAT közbeszerzési eljárás megindítására a Mór, Szent István tér 1/a. és 1/b. szám alatti, 3 és 1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő műemlék középület együttes (posta és járási hivatal épület) akadálymentesítésének kivitelezése tárgyában 
 16. JAVASLAT „Mór településrendezési eszközök 16. sz. módosítás” - egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetés - véleményezési anyagával kapcsolatos vélemények és észrevételek elfogadásáról
 17. JAVASLAT bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 18. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór kistérségi víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 19. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór-Felsődobos ívóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 20. JAVASLAT Mór 2153/5 HRSZ-Ú ingatlan értékesítése tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)
 21. JAVASLAT Vénhegy zártkerti ingatlanok hálózati csatlakozási szerződése tárgyában
 22. JAVASLAT iparosított technológiával épült társasház energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának kapcsán, a társasházban lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás és nem lakás célú helyiségek önerejének biztosítása tárgyában
 23. JAVASLAT a Mór, Vénhegyi u. 1. szám alatti önkormányzati bérleményben lévő helyiségek visszaadása tárgyában
 24. JAVASLAT a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola udvarán kézilabdapálya felújítása tárgyában
 25. JAVASLAT a képviselő-testület 2018. évi II. féléves munkaterve módosítására
 26. JAVASLAT lakáscélú munkáltatói kölcsön megállapítása tárgyában hozott határozat módosítására
 27. JAVASLAT a polgármester 2018. év II. negyedévi értékelése tárgyában
 28. Polgármesteri tájékoztató
 29. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

Mór, 2018. augusztus 23.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2022. 06. 10.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 40%.

A 2022. július 28-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Polgármesteri Hivatal 5. számú ügyfélszolgálati irodájában az alábbi időpontokban.

 

EBÖSSZEÍRÁS MÓR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Tisztelt Móri Lakos!

           

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.

Lakossági kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

FORGALOMKORLÁTOZÁS

általános | 2022. 05. 23.

FORGALOMKORLÁTOZÁS

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szent Erzsébet Általános Iskola bővítési, felújítási munkálatai kapcsán a Pince utcában, az iskola előtt húzódó légvezetékes kisfeszültségű villamos hálózat egy szakaszát földbe kell helyezni.

Az oszlopok cseréje (bontás, új építés, betonalap készítése) darus gépjárművel történik, mely az út teljes szélességét elfoglalja.