Meghívó

 • létrehozva: 2018. 06. 22.
 • frissítve: 2018. 06. 26.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. június 27. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat településrendezési eszközök 15. számú módosításának elfogadása tárgyában
 5. BESZÁMOLÓ a Városi Közművelődési Közalapítvány 2017.évi tevékenységéről
 6. BESZÁMOLÓ a „Mór Város Sportjáért” Közalapítvány 2017.évi tevékenységéről
 7. BESZÁMOLÓ a Móri Borvidék TDM Egyesület 2017.évi tevékenységéről
 8. BESZÁMOLÓ a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenysége tárgyában
 9. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tevékenysége tárgyában
 10. JAVASLAT a Mórhő Kft. ügyvezetője prémiumának megállapítására a 2017. évre kiírt feltételek teljesítése alapján
 11. JAVASLAT a Mór-Holding Kft. ügyvezetője prémiumának megállapítására a 2017. évre kiírt feltételek teljesítése alapján (Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 12. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. ügyvezetője prémiumának megállapítására a 2017. évre kiírt feltételek teljesítése alapján (Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 13. JAVASLAT Mór város helyi esélyegyenlőségi programjának (2018-2023.) elfogadása tárgyában
 14. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója alapján
 15. JELENTÉS a 2018. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről
 16. JAVASLAT „Mór Városi Önkormányzat városi piacterület rehabilitációja, vásárcsarnok és helyi piac területének kialakítása, városi piac területének rendezése, térrendezés” terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 17. JAVASLAT az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása és új eljárás megindítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 18. JAVASLAT „Móri Lamberg Pince felújítása” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 19. JAVASLAT „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázat alapján, Mór, Vörösmarty utca út és járda felújítása kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 20. JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” című pályázat rendezvényeire vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 21. JAVASLAT „Vállalkozási szerződés a Móri Városi Önkormányzat, közigazgatási épületének energetikai felújítására és korszerűsítésére” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 1. sz módosítására
 22. JAVASLAT EFOP-1.5.2-16-2017-00013 számú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” című pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás módosítása tárgyában
 23. JAVASLAT Mór 438 helyrajzi számú ingatlan eladási felajánlása tárgyában
 24. JAVASLAT víziközművek kiépítése Mór, Kiserdő dűlőben (hrsz.: mór 6909) tárgyában
 25. JAVASLAT a képviselő-testület 2018. évi II. féléves munkatervére
 26. Polgármesteri tájékoztató
 27. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 28. Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://mor.hu/doc/1008 weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. június 21.

 

Fenyves Péter

polgármester

 

További hírek:

Információ áramszünetről - 2023.12.12.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

 

Információ áramszünetről - 2023.12.05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Álláshirdetés - műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

Álláshirdetés - városgondnok munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÁROSGONDNOK

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2023. 11. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem