Meghívó

 • létrehozva: 2018. 05. 25.
 • frissítve: 2018. 05. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 30. (szerda)

13:00 órakor

 tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2016. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. BESZÁMOLÓ a városban jelentkező 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
 5. JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése tárgyában (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 6. JAVASLAT a Mórhő Kft. 2017. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. 2017. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2017. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 9. JAVASLAT a Székesfehérvári Szakképzési Centrum új tornacsarnok beruházásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
 10. JAVASLAT a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
 11. JAVASLAT DR BÖJTE Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 12. JAVASLAT DR. BÖJTE Kft-vel kötött feladatellátási szerződés megszüntetése tárgyában
 13. JAVASLAT a REGIA DENTAL Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítás tárgyában
 14. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat könyvvizsgálójának díjazása tárgyában
 15. JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása tárgyában
 16. BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének teljesítéséről
 17. JAVASLAT „MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” című pályázat Mór, Lovarda u. 5. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás lezárása
 18. JAVASLAT „MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” című pályázat Mór, Vénhegyi utca 1. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás lezárása
 19. JAVASLAT „MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” című pályázat szerinti energetikai korszerűsítés közbeszerzési eljárása lezárása tárgyában
 20. JAVASLAT „MÓR IPARTERÜLETÉNEK FEJLESZTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÁTALAKÍTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA” című pályázat alapján az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása
 21. JAVASLAT RC modell sport gyakorlásához terület biztosítása a Sasszem Sportlövész Egyesület használatában lévő területen tárgyában
 22. JAVASLAT Mór, Millennium tér Rendelőintézet előtti szakaszának forgalmi rendje tárgyában
 23. JAVASLAT Mór, ÉNY-I ipari park kamion parkolásával kapcsolatos forgalmi rend tárgyában
 24. JAVASLAT névhasználat jóváhagyása iránti kérelem tárgyában
 25. JAVASLAT a helyi közösségi közlekedés központi támogatása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 26. JAVASLAT a polgármester 2018. év I. negyedévi értékelése tárgyában
 27. Polgármesteri tájékoztató
 28. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 29. Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. május 24.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.