Meghívó

 • létrehozva: 2018. 04. 20.
 • frissítve: 2018. 04. 20.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. április 25. (szerda)

13:00 órakor

 tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. BESZÁMOLÓ Mór város közrendjének és közbiztonságának 2017. évi helyzetéről
 4. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
 6. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. JAVASLAT Mór város településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete módosítása kapcsán a véleményezési szakasz lezárása, továbbá kézikönyv és rendelet elfogadása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. BESZÁMOLÓ a FEJÉRVÍZ ZRT. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Felsődobos Vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról
 9. BESZÁMOLÓ a FEJÉRVÍZ Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Móri Kistérségi Vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról
 10. JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott Móri Radnóti Miklós Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése tárgyában
 11. JAVASLAT településfejlesztési bizottsági tag megválasztására
 12. JAVASLAT a MÓRHŐ KFT. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában
 13. BESZÁMOLÓ 2017. évben praxistámogatásra, bornapi rendezvényekre - az államháztartáson kívülre- nyújtott támogatások elszámolásáról
 14. BESZÁMOLÓ a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés működtetéséről
 15. JAVASLAT Mór 0820/22 helyrajzi számú ingatlan eladási felajánlása tárgyában
 16. JAVASLAT „Mór településrendezési eszközök 15. sz. módosítás” - egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetés - véleményezési anyagával kapcsolatos vélemények és észrevételek elfogadásáról
 17. JAVASLAT Mór város településrendezési eszközeinek módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)
 18. JAVASLAT a Mór 2330 hrsz-ú közútra (Deák F. u.) vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződés tárgyában
 19. JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában
 20. JAVASLAT Mór 4902/25 helyrajzi számú ingatlan vásárlási kérelme tárgyában
 21. JAVASLAT Mór, Deák F. utca piac előtti területe (2568/3 hrsz ingatlan) forgalmi rendjének módosítása tárgyában
 22. JAVASLAT „FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MÓR VÁROSÁBAN” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
 23. JAVASLAT AZ „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE MÓRON” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
 24. JAVASLAT „MÓRI LAMBERG PINCE FELÚJÍTÁSA” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)
 25. JAVASLAT „BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA” című pályázat alapján, Mór, Vörösmarty utca út és járda felújítása kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
 26. JAVASLAT „BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE MÓR VÁROSÁBAN” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
 27. JAVASLAT pályázatok költségnövekmény igénylése tárgyában
 28. JAVASLAT önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton történtő részvétel és önerő biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 29. JAVASLAT pályázati kiírás Mór Városi Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel működő III. számú háziorvosi körzet háziorvosi, valamint iskola-egészségügy feladatainak ellátása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 30. Polgármesteri tájékoztató
 31. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 32. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. április 19.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Vágányzári információ

általános | 2020. 08. 13.

Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2020. szeptember 5-től 2020. szeptember 13-ig Székesfehérvár - Komárom állomások között végett pályakarbantartási munkálatok végett 5 Székesfehérvár - Komárom útvonalon vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A vonatpótló buszok szőny - Déli vasúti megállóhelyet nem érintik.

Meghívó

általános | 2020. 08. 07.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 18. (kedd)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Tájékoztató a Depónia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat megváltozott nyitva tartásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. augusztus 24., hétfőtől a SZÉKESFEHÉRVÁRI személyes ügyfélszolgálati irodánk (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) nyitva tartása az alábbiakra módosul:

FELHÍVÁS-bérlakásban élők pénzbeli támogatása móri lakosok részére

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2020. (VIII.4) önkormányzati rendelete alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek enyhítésére Mór város közigazgatási területén bérlakásban élők szociális biztonságának megőrzése érdekében lakhatást segítő támogatást nyújt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!