Meghívó

 • létrehozva: 2018. 03. 22.
 • frissítve: 2018. 03. 23.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. március 28. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés tárgyában
 4. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet és a Móri Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 6. JAVASLAT a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséről szóló 27/2017. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. JAVASLAT a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli családi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséről szóló 28/2017. (ix.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. TÁJÉKOZTATÓ Mór város közegészségügyi helyzetéről
 9. TÁJÉKOZTATÓ Mór város állategészségügyi helyzetéről
 10. BESZÁMOLÓ a Mór város közigazgatási területén 2017. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és költségeinek elszámolására vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről
 11. BESZÁMOLÓ a KNYKK Zrt által Mór város területén végzett 2017. évi helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan
 12. BESZÁMOLÓ a 2017. évi bornapi elszámolás tárgyában
 13. TÁJÉKOZTATÓ a Szociális Alapszolgáltatási Központban folyó 2017. évi szakmai munka értékelése tárgyában
 14. JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 15. JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsőde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában
 16. JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában
 17. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja alapító okiratának módosítása tárgyában
 18. JAVASLAT a MÓR-HOLDING KFT. ügyvezetője 2018. évi prémium- és céljutalom feltételeinek meghatározására
 19. JAVASLAT a KLIK által fenntartott, Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő, intézmény átszervezési javaslatok véleményezése tárgyában
 20. BESZÁMOLÓ az önkormányzati adóhatóság 2017. évi tevékenységéről
 21. BESZÁMOLÓ a civil és sport szervezetek, történelmi egyházak 2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról
 22. JAVASLAT a helyi történelmi egyházak és a helyi civil szervezetek 2018.évi önkormányzati támogatásának elbírálása tárgyában
 23. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 24. JAVASLAT „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Vénhegyi utca 1. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás lezárása (pótanyagként kerül kiküldésre)
 25. JAVASLAT „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat „Táncsics Gimnázium energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárás lezárása (pótanyagként kerül kiküldésre)
 26. JAVASLAT a „Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázaton való részvétel tárgyában
 27. JAVASLAT megállapodás kötése a mór 1237/2 helyrajzi számú ingatlan mederburkolatai által elfoglalt területek használatáról (top-2.1.3.-15-fe1-2016-0016 pályázat) tárgyában
 28. JAVASLAT a Mór 1305 hrsz-ú közútra (Széchenyi u.) vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződés tárgyában
 29. JAVASLAT Mór 1408/A/12 helyrajzi számú lakás vásárlási kérelme tárgyában
 30. JAVASLAT Mór 1800/1 helyrajzi számú lakás vásárlási kérelme tárgyában
 31. JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában
 32. JAVASLAT Mór, ÉNY-i ipari parkban gyalogos átkelőhelyek kijelölése tárgyában
 33. JAVASLAT Mór város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában
 34. JAVASLAT Mór város településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete módosítása kapcsán a tájékoztatási szakasz lezárása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 35. JAVASLAT a felsődobosi élelmiszerbolt üzemeltetése tárgyában
 36. Polgármesteri tájékoztató
 37. Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. március 22.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Tájékoztatás

általános | 2022. 08. 09.

Tisztelt Lakosság!

A Móri Kórház vezetékes telefonja átmenetileg nem működik, kérjük a türelmüket a hiba elhárításáig!

Tájékoztatás III. fokú hőségriasztás elrendeléséről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy az Országos Meterológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

 

2022. augusztus 4. (csütörtök) 00.00 órától
2022. augusztus 6. (szombat) 24.00 óráig

III. fokú hőségriasztást rendelt el.

Meghívó

általános | 2022. 07. 29.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. augusztus 4. (csütörtök)

15:40 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Fejérvíz Zrt. tájékoztatója

általános | 2022. 07. 22.

Fejérvíz Zrt. tájékoztatója

Tájékoztatás III. fokú hőségriasztás elrendeléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony az ország egész területére vonatkozóan

 

2022. július 20-án (szerda) 00:00 órától 2022. július 23-án (szombat) 24:00 óráig

III. fokú hőségriasztást rendelt el.