Meghívó

  • létrehozva: 2018. 01. 25.
  • frissítve: 2018. 01. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

 2018. január 31. (szerda)

13:00 órakor

 tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

 

 Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.)JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

3.)JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása tárgyában

4.)JAVASLAT a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

5.) JAVASLAT Oktatási Kulturális és Sportbizottsági tag megválasztására

6.)BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről

7.)JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. 2018. évi üzleti tervére (a 2. és 3. melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

8.)JAVASLAT a MÓRHŐ Kft. 2018. évi üzleti tervére

9.)JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére (a 2. sz. melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

10.)JAVASLAT a 243/2017.(VIII.30.), 244/2017.(VIII.30.), 245/2017.(VIII.30.), 246/2017.(VIII.30.), 247/2017.(VIII.30.), 248/2017.(VIII.30.) kt. határozatok hatályon kívül helyezése tárgyában

11.)JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2018. évi üzleti tervére (a 3. sz. melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

12.)JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

13.)JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

14.)BESZÁMOLÓ a társulások 2017. évi működéséről

15.)TÁJÉKOZTATÓ Mór város környezeti állapotáról

16.)JAVASLAT a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívás tárgyában

17.)JAVASLAT Mór 2631/2 helyrajzi számú ingatlan vásárlási kérelme tárgyában

18.)JAVASLAT a „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Vénhegyi u. 1. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás megindítására

19.)JAVASLAT a „Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Lovarda u. 5. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás megindítására (a melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

20.)JAVASLAT a „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat „Táncsics Gimnázium energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárás megindítására (a melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

21.)JAVASLAT „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat „Mór Városi Önkormányzati Zeneiskola Épületének Energetikai Korszerűsítése” közbeszerzési eljárás megindítására (a melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

22.)JAVASLAT „Mór Városi Önkormányzat városi piacterület rehabiliációja, vásárcsarnok és helyi piac területének kialakítása, városi piac területének rendezése, térrendezés” terveztetése közbeszerzési eljárás megindítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

23.)JAVASLAT „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2018. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (pótanyagként kerül kiküldésre)

24.)JAVASLAT „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2018. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (pótanyagként kerül kiküldésre)

25.)JAVASLAT a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázaton való részvétel tárgyában

26.)JAVASLAT hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

27.)JAVASLAT Mór 2158, 2157/1 és 2157/2 HRSZ-ú ingatlanok telekhatár rendezése tárgyában

28.)JAVASLAT együttműködési megállapodás Mór város területén elektromos töltőállomás kialakítása tárgyában

29.)TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2017. évi igénybe vett szabadsága mértéke és a 2018. évi szabadságolási terve tárgyában

30.)JAVASLAT a polgármester 2018. évi értékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására

31.)Polgármesteri tájékoztató

32.)Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2018. január 25.

 

Fenyves Péter

polgármester  

További hírek:

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.