Meghívó

  • létrehozva: 2017. 06. 22.
  • frissítve: 2017. 08. 08.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 28. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.)JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

3.)JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

4.)JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

5.)JAVASLAT Csákberény és Mór között közlekedő autóbuszjárat menetrendjének módosítása tárgyában

6.)JAVASLAT a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kérelme tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

7.)JAVASLAT Városi Közművelődési Közalapítvány alapító okirat módosítása tárgyában

8.)JAVASLAT a Móri Pitypang Óvoda alapító okirat módosítása tárgyában

9.)JAVASLAT MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása tárgyában

10.)JAVASLAT MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában

11.)JAVASLAT MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában

12.)JAVASLAT a MÓRHŐ Kft. ügyvezetője prémiumának megállapítására a 2016. évre kiírt feltételek teljesítése alapján

13.)JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. ügyvezetője prémiumának megállapítására a 2016. évre kiírt feltételek teljesítése alapján

14.)JAVASLAT a Lamberg-kastély Kulturális Központ terembérleti díjainak és könyvtári beiratkozási díjainak felülvizsgálata tárgyában

15.)TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója alapján

16.)JELENTÉS a 2017. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről

17.)JAVASLAT a Fejér Megyei Kormányhivatal önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslata tárgyában

18.)JAVASLAT Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi II. ütem tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására (pótanyagként kerül kiküldésre)

19.)JAVASLAT „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén külterületi utak stabilizálási munkáinak elvégzésére 2017. évben” tárgyú ajánlatkérési eljárás lezárása tárgyában

20.)JAVASLAT Mór, Petőfi Sándor Általános Iskola étkező épületének kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

21.)JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadása tárgyában

22.)JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

23.)JAVASLAT Mór településrendezési eszközök módosítása tárgyában

24.)JAVASLAT Mór 6197, 6198, 6209, 6210 helyrajzi számú ingatlanok vásárlási kérelme tárgyában

25.)JAVASLAT a Mór 0163/5 helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátására vonatkozó kérelem tárgyában

26.)JAVASLAT parkolóépítési együttműködési megállapodás jóváhagyására

27.)JAVASLAT a Mór 11/A/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való döntés tárgyában

28.)JAVASLAT a móri 5211 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Mór Városi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tárgyában

29.)JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosítása tárgyában

30.)TÁJÉKOZTATÓ Mór város településfejlesztési koncepció (előzetes tájékoztató szakasz) partnerségi egyeztetéséről

31.)JAVASLAT a Képviselő-testület 2017. évi II. féléves munkatervére

32.)Polgármesteri tájékoztató

33.)Kérdések, interpellációk

 Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

További hírek:

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

általános | 2022. 09. 22.

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze 2022. szeptember 29. reggel 8:00-ig Hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

  • név
  • lakcím
  • mennyiség (mázsában kifejezve)

az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  • személyesen a Móri Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben
  • e-mailben a morph@mor.hu elektronikus címre.
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.20-i ülése

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 20. (kedd)

08:00 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása új hatáskört és feladatkört ad a jegyzőknek hatósági bizonyítvány kiállítására a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

Lakossági felhívás - címek pontos feltüntetésére

Tisztelt Móri Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezésében 2022. október 1-jei kezdettel kerül sor a minden lakásra és személyre kiterjedő népszámlálásra. 

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet fog küldeni a népszámlálással kapcsolatban szeptember utolsó napjaiban. 

Meghívó

általános | 2022. 09. 07.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 9. (péntek)

08:00 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem