Kérelem - Meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

 A meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben jelentkező többletköltségek finanszírozására nyújtható időszakos támogatás.

Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen a súlyos betegség, fogyatékosság, közeli hozzátartozó halála, keresőképtelenné válás, válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Születési idő *
Például 2020. 01. 25.
A kitöltött űrlapot erre a címre küldjük meg Önnek!
kérem utalni.
(nem magyar állampolgársága esetén)
(Kérjük, X-szel jelölje a megfelelőt)

A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

Hozzátartozó adatok
Kérjük töltse ki a táblázatot.
1
2
3
4
5
6
7
This brief caption will be associated with the table and will help Assistive Technology, like screen readers, better describe the content within.
Jövedelmi adatok *
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak havi jövedelme forintban:
1
2
3
4
5
6
7
8
This brief caption will be associated with the table and will help Assistive Technology, like screen readers, better describe the content within.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 10. §(7) bekezdése alapján szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

(a tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása)

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a jogosultságot érintő és a személyes adatokban történő változást köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni. 
Tudomásul veszem, hogy a döntéshozó utólagosan ellenőrizheti a jogosultság fennállását és a támogatás felhasználásának körülményeit.