Jelentkezési lap - Önkormányzati lakás nem szociális alapon történő bérbevételére

Jelentkező adatai
Születési idő *
Formátum: 2020. 01. 25.

A jelentkezővel együtt költőző:

Házastárs / élettárs adatai
Születési idő *
Formátum: 2020. 01. 25.

A jelentkezővel együtt költőző:

Vállalom/vállaljuk, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizetek/megfizetünk a MÓR-HOLDING Kft. részére.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy:
- az adatainkban történő változást a bérbeadó tudomására kell hoznunk,
- a bérbeadó az adatok felülvizsgálata során külön is megkereshet minket,
- valótlan adatok közlése a bérbeadó félrevezetésének minősül, rosszhiszeműségünk esetén az igénylésünk nyilvántartásból való törléssel járhat.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy személyes adatainkat az igénylés elbírálásáig és kedvező elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az önkormányzat jogosult kezelni.

CsatolmányMéret
PDF ikon Munkáltatói igazolás146.42 KB
PDF ikon Vagyonnyilatkozat247.49 KB