Kérelem - Működési engedély iránt

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-a alapján

A kereskedő adatai

Az üzlet adatai, amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

Vásárlók könyve használatbavételének (a tevékenység megkezdésének) időpontja:
Például 2019. 08. 25.
Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetén:
Az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje: *
Kérjük töltse ki a táblázatot.
1
2
3
4
5
6
7
This brief caption will be associated with the table and will help Assistive Technology, like screen readers, better describe the content within.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja:
Formátum: 2019. 08. 25.
Módosításának időpontja:
Például 2019. 08. 25.

- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
- haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
- közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
- vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
- cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé
- aláírási címpéldány, közokirat, amennyiben a bejelentő nem személyesen jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás és a meghatalmazó aláírási címpéldánya
- annak igazolására szolgáló irat, hogy a kérelmező a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat megfizette (pl. átutalási bizonylat, csekk feladóvevényének másolata). Működési engedélyezési eljárásban szakhatóságként járnak el a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés a)-f) pontjában megjelölt hatóságok
- 3000.- Forint illetékbélyeg
- vásárlók könyve (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén)

CsatolmányMéret
PDF ikon Melléklet202.98 KB
PDF ikon Nyilatkozat185.96 KB