Jelentkezési lap - Szakemberlakás bérbevételére

Jelentkező adatai

Születési idő *
Formátum: 2019. 08. 25.
A jelentkezővel együtt költőző:

Házastárs / élettárs adatai

Születési idő *
Formátum: 2019. 08. 25.
A jelentkezővel együtt költőző

Vállalom/vállaljuk, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizetek/megfizetünk a MÓR-HOLDING Kft. részére.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy:
- az adatainkban történő változást a bérbeadó tudomására kell hoznunk,
- a bérbeadó az adatok felülvizsgálata során külön is megkereshet minket,
- valótlan adatok közlése a bérbeadó félrevezetésének minősül, rosszhiszeműségünk esetén az igénylésünk nyilvántartásból való törléssel járhat.

Hozzájárulunk ahhoz, hogy személyes adatainkat az igénylés elbírálásáig és kedvező elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az önkormányzat jogosult kezelni.

Tájékoztató
A rendelet értelmében a kérelemhez csatolni kell:
- jövedelemmel rendelkező együtt költöző személyek havi nettó jövedelméről szóló igazolást (tartásdíjról is),
- jelentkező/ jelentkezők lakcímkártya fénymásolatát,
- iskoláskorú gyermek/ gyermekek iskolalátogatási igazolását,
- jövedelmemmel nem rendelkező/ rendelkezők esetében munkaügyi központtól hatósági bizonyítványt, vagy nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem rendelkezik,
- vagyonnyilatkozat az együttköltözőktől,
- munkáltató véleményét.

CsatolmányMéret
PDF ikon Munkáltatói igazolás146.42 KB
PDF ikon Vagyonnyilatkozat247.49 KB