Településképi véleményezési eljárás

  • létrehozva: 2017. 01. 10.
  • frissítve: 2023. 06. 29.

hatáskör gyakorlója: Mór Város Polgármestere

illetékességi terület: Mór város közigazgatási területén belül

a) épület építése, bővítése, átalakítása esetén

aa) műemléki környezetben,

ab) helyi értékvédett területen,

ac) védett természeti területen,

ad) Natura 2000 területen;

b) helyi védelem alatt álló építményt érintő építési tevékenység esetén;

c) műemléki védettség alatt álló ingatlanokon;

d) az Árki út, a Széchenyi út, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Deák Ferenc utca, a Dózsa György út, a Wekerle Sándor utca, a Mónus Illés utca, a Nemes út, a Táncsics Mihály út, a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca közterületeken és a közterületekkel határos ingatlanokon épület építése, bővítése, átalakítása és homlokzat felújítása esetén.

Kérelem benyújtása: honlapon elérhető formanyomtatványon

Az eljárás lefolytatásához kérelmező (építtető) kérelmét papíralapon nyújtja be, és a kérelmet, továbbá a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre feltölti.

Mellékletek:

Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez – a kérelem tárgyától függően - az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,

b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),

c) reklámelhelyezés ábrázolása,

d) rendeltetés meghatározása, valamint

e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

Illeték: illetékmentes eljárás

Eljárási szabályok:  Az eljárás megindulása után a polgármester bekéri az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, majd véleményében

a) engedélyezésre - feltétellel vagy anélkül - javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha

ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben és az önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy

bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A kérelmet papír alapon be kell nyújtani személyesen vagy postai úton Mór Város Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodájára, továbbá a kérelmet és a mellékleteket fel kell tölteni ÉTDR rendszerbe Mór Város Polgármestere részére

ügyintézési határidő: kérelem beérkezésétől számított 15 nap

vonatkozó jogszabályok:

  • Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi védelemről szóló 64/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete
  • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§ - 25.§

Az ügy hatékony intézése céljából javasoljuk előzetes egyeztetés lefolytatását a főépítésszel.

Előzetes időpont egyeztetésre van lehetőség, melynek céljából, illetve további kérdések esetén hívhatja a 22/560-805-ös telefonszámon Remport Orsolya ügyintézőt, illetve Székely Nóra főépítészt.

CsatolmányMéret
PDF ikon Nyomtatvány pdf330.19 KB
Fájl Nyomtatvány word45.12 KB