Településképi bejelentési eljárás

  • létrehozva: 2017. 01. 10.
  • frissítve: 2023. 06. 29.

hatáskör gyakorlója: Mór Város Polgármestere

illetékességi terület: Mór város közigazgatási területén belül

a) Mór szabályozási tervének beépítésre szánt területein belül helyi védelem alatt álló ingatlanokon, illetve helyi értékvédelemi területen található ingatlanokon,

b) műemléki védettség alatt álló, illetve műemléki környezetben található ingatlanokon,

c) az Árki út, a Széchenyi út, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Deák Ferenc utca, a Dózsa György út, a Wekerle Sándor utca, a Mónus Illés utca, a Nemes út, a Táncsics Mihály út, a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca közterületet és közterületek utcafronti ingatlanaikat érintő esetekben

Kérelem benyújtása: honlapon elérhető formanyomtatványon

Az eljárás lefolytatásához kérelmező (építtető) kérelmét és a szükséges mellékleteket papíralapon nyújtja be.

Mellékletek:

A bejelentési dokumentációnak - a kérelem tárgyának megfelelően - a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,

b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

c) alaprajzot,

d) homlokzatot,

e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.

Illeték: illetékmentes eljárás

Eljárási szabályok:  A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül

a) a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást - kikötéssel vagy anélkül - tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek és a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a településképbe,

b) megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A kérelmet és a mellékleteket papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton Mór Város Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodájára.

ügyintézési határidő: kérelem beérkezésétől számított 8 nap

vonatkozó jogszabályok:

  • Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi védelemről szóló 64/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete
  • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§ - 25.§

Az ügy hatékony intézése céljából javasoljuk előzetes egyeztetés lefolytatását a főépítésszel.

Előzetes időpont egyeztetésre van lehetőség, melynek céljából, illetve további kérdések esetén hívhatja a 22/560-805-es telefonszámon Remport Orsolya ügyintézőt, illetve Székely Nóra főépítészt.

CsatolmányMéret
PDF ikon Nyomtatvány pdf329.2 KB
Fájl Nyomtatvány word44.36 KB