A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Hivatal

  • létrehozva: 2016. 11. 10.
  • frissítve: 2016. 11. 10.

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete

Az adatvédelmi és biztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

 

Dokumentumok: