Meghívó

  • létrehozva: 2020. 07. 30.
  • frissítve: 2020. 07. 30.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 3. (hétfő)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT lakhatást segítő támogatás nyújtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Lamberg-kastély alapító okiratának módosítása tárgyában

JAVASLAT Dr. Szilvásné Dr. Csiffáry Éva Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT az ISTIDA Kft. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna Egészségügyi és Szolgáltató Bt. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a „KER’S MED” Egészségügyi Szolgáltató Bt. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT településrendezési eszközök módosítása tárgyában

JAVASLAT Czachesz Gábor alpolgármester Móri Önkormányzati Tűzoltóság felügyelő bizottsági tagságának jóváhagyására

JAVASLAT közvilágítás átépítéséhez kapcsolódó, E.on Zrt.-vel kötendő együttműködési szerződések tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat tulajdonában levő Lamberg pince (739. hrsz) ingatlan bérbeadása tárgyában

JAVASLAT belterületbe vonás iránti kérelem tárgyában

JAVASLAT parkoló építési együttműködési megállapodás módosítása tárgyában

JAVASLAT a Mór 030 hrsz-ú ingatlanból a Mór-Bodajk kerékpárút által elfoglalt terület használatáról szóló megállapodás tárgyában (a melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a móri III-VIII. sz. halastavak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése tárgyában

JAVASLAT Mór város területén végzett menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

További hírek:

Meghívó

általános | 2020. 09. 14.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 17. (csütörtök)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Hirdetmény - Mór, Virág utcai telkek értékesítése

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Virág utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

Változtatási javaslatok a helyi járat menetrendjében

Tisztelt Móriak!

2020. szeptember 11-én a Volán szakemberei befejezik az össze helyi járatos autóbusz új menetrendjével érintett járatok teljes körű felülvizsgálatát (mentetrend tarthatósága, a járatok kihasználtsága, lakossági bejelentések).

Az önkormányzathoz érkezett lakossági igényekkel egyetemben jövő hét elején tárgyalást tartunk, ahol rögzítésre kerülnek a menetrend változtatási javaslatok. 2020. szeptember 30-án a Képviselő-testület módosítani fogja a helyi járatok menetrendjét. Köszönöm az eddig beérkezett javaslatokat, amit figyelembe fogunk venni.

 

Tisztelettel: Fenyves Péter

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2020. 09. 10.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Pályázat adóiroda vezető munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

adóiroda-vezető

munkakör betöltésére.