A szerv vezetői Hivatal

  • létrehozva: 2016. 10. 20.
  • frissítve: 2016. 11. 10.

1. A szerv vezetőjének valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Név: Dr. Pálla József jegyző
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 22/560-823
Fax: 22/560-822
Email: morph@mor.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Önkormányzati Iroda

Név: Dr. Taba Nikoletta aljegyző, irodavezető
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 22/560-833
Fax: 22/560-822
Email: taba@mor.hu

Közigazgatási és Szociális Iroda

Név: Pintérné Auer Izabella, közigazgatási és szociális iroda
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 22/560-814
Fax: 22/560-822
Email: pinterne@mor.hu

Költségvetési és Adóügyi Iroda

Név: Frey Attiláné irodavezető
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 22/560-818
Fax: 22/560-822
Email: freyne@mor.hu

Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

Név: Schmidt Norbert városfejlesztési igazgató
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 22/560-861
Fax: 22/560-822
Email: schmidtnorbert@mor.hu

Humánügyi Iroda

Név: Dr. Némethné Utry Edit irodavezető
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Telefon: 22/560-839
Fax: 22/560-822
Email: utryedit@mor.hu