Idegenforgalmi adó

 • létrehozva: 2016. 10. 24.
 • frissítve: 2017. 12. 13.

Tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adó

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

Mentes az adó megfizetés alól:

 • a 18 év alatti magánszemély,
 • az egészségügyi és szociális intézményben ellátott magánszemély
 • a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
 • hatóság vagy bíróság intézkedése miatt,
 • szolgálati kötelezettség miatt,
 • szakképzés miatt,
 • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély
 • az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épüetben, teleken vendégéjszakát eltöltő egyházi személy 

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként  2011. január 1-től: 350 Ft.

Bevallás határideje: a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
A bevallást a szállásadónak kell elkészíteni és benyújtani.

Befizetés határideje: a beszedést követő hó 15. napjáig. A szállásadó fizeti be.

Befizetés módja: készpénz-átutalási megbízáson (csekk, mely beszerezhető a polgármesteri hivatal 14-es szobájában) vagy átutalással a 11600006-00000000-76354988 számú számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

Az ügyintézés ideje: kb.: 5-10 perc

Az ügyintézés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6. 
Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda
(Tel.: 22/560-825 Fax: 22/560-827)

E-mailado@office.mor.hu   
Ügyintéző:  Fazekas Ferencné

Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 18.00-ig 
pénteken: 8.00 - 13.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges bejelentkezési és bevallási nyomtatvány letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában térítésmentesen beszerezhető.