Településfejlesztési koncepció

  • létrehozva: 2017. 04. 25.
  • frissítve: 2017. 10. 26.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ -ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a lakosságot a város területén működő civil,- érdekképviseleti,- gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket (együtt: partnereket), hogy elkészült Mór város Településfejlesztési Koncepciójának (továbbiakban: koncepció) véleményezési anyaga.

A koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum. A koncepció hosszútávra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A koncepció megtekinthető Mór város honlapján és ügyfélfogadási időben a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési irodáján.

A koncepció jogszabályi követelményeknek történő megfelelés céljából készült.

Ezúton kérjük a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a koncepció véleményezési anyagát – Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 32/2017.(X.4.) rendelete szerint – 2017. november 17-ig tegyék meg javaslataikat.

A partnerségi egyeztetés keretében javaslatokat az alábbi módon nyújthatnak be:

a) elektronikus levélben morph@mor.hu email címre

b) írásban Mór Városi Önkormányzat címére (8060 Mór, Szt. István tér 6.) történő megküldésével, vagy ugyanott személyesen történő leadásával, vagy

c) lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül az a) vagy b) pontban foglaltak szerint.

 

A lakossági fórum időpontja: 2017. november 8. (szerda) 16:00

                                helyszíne: Erzsébet téri Művelődési Ház (Mór, Erzsébet tér 14.)

 

Bővebb információ a 22/560-820 telefonszámon kérhető.