Pályázati kiírás műszaki projektmenedzser munkakör betöltésére

 • létrehozva: 2021. 12. 30.
 • frissítve: 2021. 12. 30.
Pályázati kiírás műszaki projektmenedzser munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki projektmenedzser

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Koordinációs feladatkör a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 24. pontja alapján.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzati feladatokhoz, fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, az esetlegesen szóba jöhető pályázati lehetőségek ismertetése a döntéshozókkal.
 • A benyújtandó pályázati anyagok előkészítése, illetve benyújtása.
 • Európai Uniós pályázatokkal összefüggő koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok ellátása.
 • Pályázatokkal kapcsolatos ajánlatkérési eljárások lebonyolítása.

Műszaki ügyek tekintetében:

 • Részvétel a pályázatok műszaki tervdokumentációjának előkészítésénél és ellenőrzésénél.
 • Részvétel a tervezőkkel történő egyeztetéseken, a tervezési folyamatok nyomon követese.
 • Benyújtandó pályázatok előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészítése, elkészíttetésének megrendelése, koordinálása.
 • Közreműködés pályázatok műszaki, szakmai felügyeletében. Részvétel a kooperációs megbeszéléseken.
 • Közreműködés az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó beszerzések lebonyolításában, szerződések előkészítésében.
 • Kapcsolattartás a közbeszerzési feladatok ellátásában közreműködő vállalkozással, adatszolgáltatás nyújtása, ezzel kapcsolatos előterjesztések előkészítése.
 • Közreműködés az építési beruházás jellegű közbeszerzési eljárásokban.

Projektmenedzserként adott pályázatoknál:

 • biztosítja a projekt hatékony és határidőre történő lebonyolításához szükséges információkat, kiemelt szerepet tölt be a projekt operatív végrehajtó szervezetei és az Önkormányzat közötti kapcsolattartásban,
 • koordinációs feladatokat lát el az Önkormányzat projektben érintett szervezeti egységei, illetve munkatársai felé,
 • előkészíti az Önkormányzat jóváhagyását igénylő, magas szintű döntéseket,
 • folyamatmenedzsment tevékenységet lát el a projekt előkészítés és megvalósítás időszakában,
 • a projekt-előkészítés és megvalósítás cselekvési programjának irányítása, a szakmai szolgáltatásokat végző szervezetek, személyek (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, könyvvizsgálat stb.) munkájának koordinációja,
 • közreműködés a szerződések előkészítésében (Támogatási Szerződés, kivitelező, szolgáltatási szerződések),
 • a projektmenedzsment során közreműködő személyek és feladataik szakmai felügyelete,
 • ellenőrzi a projekt során elkészített termékek, átadott produktumok minőségét, részt vesz az átadás-átvételi eljárásokban,
 • részt vesz a projekt felső szintű operatív és stratégiai jellegű egyeztetésein.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a 2022. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú végzettség, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • műszaki érdeklődés,
 • pályázatokkal kapcsolatos tapasztalat,
 • építési beruházások területén szerzett tapasztalat,
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
 • magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
 • önálló és mások koordinálásán alapuló munkavégzési képesség,
 • önfejlesztés igénye, rugalmasság, terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közép- vagy felsőfokú műszaki végzettség,
 • uniós pályázatok megvalósítása területén szerzett releváns tapasztalat, kapcsolódó elektronikus rendszerek felhasználói szintű ismerete,
 • közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat,
 • önkormányzati ASP rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Oross József irodavezető nyújt a 06/22/560-833-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését „műszaki projektmenedzser”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/1691-20/2021.
 • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül
 • személyesen: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 21.

További hírek:

MEGHOSSZABBÍTVA!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lebonyolított „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének végrehajtása a Mór Városi Önkormányzatnál a 2021/TMOP2/0154 számú támogatói okirat alapján.

Zeichnen macht Spaß - II. német nemzetiségi rajzverseny eredménye

Zeichnen macht Spaß 
I. német nemzetiségi rajzverseny eredménye

Pályázati kiírás hatósági és hagyatéki ügyintéző munkakör ellátására

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

hatósági és hagyatéki ügyintéző

munkakör betöltésére.

Tájékoztatás Mór város helyi autóbuszos közlekedésének ünnepi menetrendjéről, bérletvásárlásról

A helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást 2021. év végi ünnepi menetrendjéről tájékoztatjuk az utazó közönséget:

Meghívó

általános | 2021. 12. 10.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 15. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem