Pályázati kiírás hatósági és hagyatéki ügyintéző munkakör ellátására

 • létrehozva: 2021. 12. 17.
 • frissítve: 2021. 12. 17.
Pályázati kiírás hatósági és hagyatéki ügyintéző munkakör ellátására

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

hatósági és hagyatéki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Hatósági ügyek tekintetében:

 • Hatósági eljárás lefolytatása bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységek, illetve bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenységek esetén.
 • Az engedélyek kiadását követően ellenőrzi a személyi, tárgyi feltételek meglétét, a működés jogszerűségét.
 • Zenés-táncos rendezvények tartásával kapcsolatos ügyintézés.
 • Szálláshely szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás lebonyolítása.
 • Vásár-, piactartás engedélyezési eljárás lebonyolítása.
 • Kivizsgálja a működéssel, telepekkel kapcsolatos panaszbejelentéseket.
 • Vadkár megállapítására irányuló eljárás lefolytatásában közreműködés.

Hagyatéki ügyek tekintetében:

 • Hagyatéki ügyekben a közjegyzői, illetve más államigazgatási szervek megkereséseinek intézése, hagyatéki leltár elkészítése;
 • Pénzintézetek, egészségbiztosítási pénztárak és egyéb adatszolgáltatás kérésére jogosult szervek halálesettel kapcsolatos megkereséseinek teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőfokú iskolai végzettség; Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.;
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
 • magas szintű önálló munkavégzés;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hatósági és/vagy hagyatéki ügyintézői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga megléte,
 • anyakönyvi szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az anyakönyvi szakvizsga megszerzését, amennyiben még nem rendelkezik vele,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Éva aljegyző nyújt a 06/22/560-814-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését „Hatósági és hagyatéki ügyintéző”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/4907-1/2021.
 • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,
 • személyesen: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

További hírek:

MEGHOSSZABBÍTVA!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lebonyolított „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének végrehajtása a Mór Városi Önkormányzatnál a 2021/TMOP2/0154 számú támogatói okirat alapján.

Pályázati kiírás műszaki projektmenedzser munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki projektmenedzser

munkakör betöltésére.

Zeichnen macht Spaß - II. német nemzetiségi rajzverseny eredménye

Zeichnen macht Spaß 
I. német nemzetiségi rajzverseny eredménye

Tájékoztatás Mór város helyi autóbuszos közlekedésének ünnepi menetrendjéről, bérletvásárlásról

A helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást 2021. év végi ünnepi menetrendjéről tájékoztatjuk az utazó közönséget:

Meghívó

általános | 2021. 12. 10.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 15. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem