Álláshirdetés-gondozó munkakör betöltésére

  • létrehozva: 2021. 05. 07.
  • frissítve: 2021. 05. 07.
Álláshirdetés-gondozó munkakör betöltésére

Szociális Alapszolgáltatási Központ Mór 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór
házi segítségnyújtás
gondozó 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban Mór és/vagy a mikro-társulás településein (Magyaralmás, Söréd, Kincsesbánya, Isztimér) házi segítségnyújtás tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Az étkeztetést igénylők számára az ebéd kihordásban való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,
  • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

egészségügyi alapvégzettség,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű munkabíró, alkalmazkodó, problémamegoldó képesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
  • Elektronikus úton Bocsi-Meleg Ilona Ágnes intézményvezető részére a vezeto@szocmor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi. A feltételeknek megfelelő jelentkezőket a bizottság személyesen hallgatja meg. Az intézményvezető az elbírálás eredményéről a jelentkezőket e-mailben értesíti. A sikertelen pályázók anyaga a jelentkezők számára átvehető az intézményben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További hírek:

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2021. 09. 01.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

Tájékoztatás

általános | 2021. 09. 01.

Tájékoztatás

Tisztelt Móri Lakosok!

A helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást az M-BUSSAL Kft. 2021. szeptember 1. napjával megkezdte.

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy az alábbi időpontokban tudják a Kedvezményes (Tanuló, Nyugdíjas) havi bérleteket megvásárolni, illetve az önkormányzat ezen bérletek támogatására jogosító nyomtatványait beszerezni:

Tájékoztatás helyi közlekedésének igénybevételére jogosító menet- és bérletjegyek megvásárlásával kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást az M-BUSSAL Kft. 2021. szeptember 1. napjával megkezdi.

Meghívó

általános | 2021. 08. 19.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. augusztus 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Tájékoztatás a Móri Rendelőintézet működéséről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendelőintézetben a helyreállítási munkálatok a mai napon befejeződnek, 2021. augusztus 23-tól a szakrendelések, háziorvosi rendelések és egyéb szolgáltatások a megszokott rendben működnek.

Köszönjük a betegek illetve a lakosság türelmét!