Álláshirdetés-gondozó munkakör betöltésére

  • létrehozva: 2021. 05. 07.
  • frissítve: 2021. 05. 07.
Álláshirdetés-gondozó munkakör betöltésére

Szociális Alapszolgáltatási Központ Mór 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór
házi segítségnyújtás
gondozó 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban Mór és/vagy a mikro-társulás településein (Magyaralmás, Söréd, Kincsesbánya, Isztimér) házi segítségnyújtás tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Az étkeztetést igénylők számára az ebéd kihordásban való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,
  • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

egészségügyi alapvégzettség,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű munkabíró, alkalmazkodó, problémamegoldó képesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
  • Elektronikus úton Bocsi-Meleg Ilona Ágnes intézményvezető részére a vezeto@szocmor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi. A feltételeknek megfelelő jelentkezőket a bizottság személyesen hallgatja meg. Az intézményvezető az elbírálás eredményéről a jelentkezőket e-mailben értesíti. A sikertelen pályázók anyaga a jelentkezők számára átvehető az intézményben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További hírek:

Tájékoztatás Mór város helyi közlekedésének igénybevételére jogosító  menet- és bérletjegyek megvásárlási lehetőségeivel kapcsolatban

Tisztelt Móri Lakosok!

A helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást az M-BUSSAL Kft. 2021. szeptember 1. napjával megkezdte.

Meghívó

általános | 2021. 09. 27.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. szeptember 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Tájékoztató - bérletvásárlási lehetőségről

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az alábbi időpontban tudják még a Kedvezményes (Tanuló, Nyugdíjas) havi bérleteket megvásárolni, illetve az önkormányzat ezen bérletek támogatására jogosító nyomtatványait beszerezni:

XII. Mercedes-Benz Csillagtúra

általános | 2021. 09. 01.

XII. Mercedes-Benz Csillagtúra

Különleges autókaravánt tekinthetnek meg az érdeklődők szeptember 10-11-én a XII. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretében, amelynek során az idén 135 éves csillagos márka veteránautói mutatkoznak be, és a vezetőik is próbára teszik tudásukat. A közel 100 autó Zsámbékról indul és a Zalai-dombság lankáin át Zalaegerszeget érintve halad Nagykanizsáig. A nagy becsben tartott oldtimerek között egyebek mellett idén 70-, illetve 60 éves modellek is megtekinthetők lesznek. 

A Mercedes-Benz hazai importőre kétévente rendezi meg a Mercedes-Benz Classic Csillagtúrát. Az oldtimerek a két nap alatt számos településen áthaladnak, ahol az érdeklődők megcsodálhatják az autóritkaságokat.

HIRDETMÉNY

általános | 2021. 09. 01.

HIRDETMÉNY

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő az Észak-Nyugati Ipari Parkban kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telek céljára. A három ingatlan csak együtt vásárolható meg, az egyes ingatlanokra külön érkező jelentkezés érvénytelen