Álláshirdetés-gondozó munkakör betöltésére

  • létrehozva: 2021. 05. 07.
  • frissítve: 2021. 05. 07.
Álláshirdetés-gondozó munkakör betöltésére

Szociális Alapszolgáltatási Központ Mór 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór
házi segítségnyújtás
gondozó 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban Mór és/vagy a mikro-társulás településein (Magyaralmás, Söréd, Kincsesbánya, Isztimér) házi segítségnyújtás tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Az étkeztetést igénylők számára az ebéd kihordásban való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,
  • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

egészségügyi alapvégzettség,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű munkabíró, alkalmazkodó, problémamegoldó képesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ - Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
  • Elektronikus úton Bocsi-Meleg Ilona Ágnes intézményvezető részére a vezeto@szocmor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi. A feltételeknek megfelelő jelentkezőket a bizottság személyesen hallgatja meg. Az intézményvezető az elbírálás eredményéről a jelentkezőket e-mailben értesíti. A sikertelen pályázók anyaga a jelentkezők számára átvehető az intézményben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További hírek:

Tájékoztató áramszünetről

általános | 2021. 07. 22.

Tájékoztató áramszünetről

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Tájékoztató zajvédelmi rendeletről

általános | 2021. 07. 21.

Tájékoztató zajvédelmi rendeletről

Tisztelt Lakosság!
A nyári időszakban fokozott problémát jelent az ingatlanok karbantartása és az ebből fakadó zajos tevékenységek (kertépítési és ingatlan-fenntartási munkák, pl.: fűnyírás, gallyazás, barkácsolás stb.), melyek a szomszédok nyugalmát nagyban zavarhatják.
Erre tekintettel ezúton tájékoztatjuk Mór város lakosait, hogy Mór Városi Önkormányzat a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 31/2021. (VII.6.) önkormányzati rendeletében a következők szerint határozza meg a zajjal járó tevékenységre vonatkozó előírásokat.

Meghívó

általános | 2021. 07. 21.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. július 23. (péntek)

8 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Áldozatsegítői ügyfélfogadás

általános | 2021. 07. 16.

Áldozatsegítői ügyfélfogadás

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
A bűncselekmények áldozatainak közvetlen elérésén alapuló, ún. opt-out áldozatsegítési rendszer működésének hatékonysága érdekében a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály áldozatsegítő szakügyintéző munkatársai áldozatsegítői ügyfélfogadást tartanak 2021. július 12-től kezdődően az alábbi helyszíneken:

Áramszünet információ

általános | 2021. 07. 15.

Áramszünet információ

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.