Meghívó

  • létrehozva: 2020. 07. 30.
  • frissítve: 2020. 07. 30.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 3. (hétfő)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT lakhatást segítő támogatás nyújtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Lamberg-kastély alapító okiratának módosítása tárgyában

JAVASLAT Dr. Szilvásné Dr. Csiffáry Éva Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT az ISTIDA Kft. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna Egészségügyi és Szolgáltató Bt. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a „KER’S MED” Egészségügyi Szolgáltató Bt. feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT településrendezési eszközök módosítása tárgyában

JAVASLAT Czachesz Gábor alpolgármester Móri Önkormányzati Tűzoltóság felügyelő bizottsági tagságának jóváhagyására

JAVASLAT közvilágítás átépítéséhez kapcsolódó, E.on Zrt.-vel kötendő együttműködési szerződések tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat tulajdonában levő Lamberg pince (739. hrsz) ingatlan bérbeadása tárgyában

JAVASLAT belterületbe vonás iránti kérelem tárgyában

JAVASLAT parkoló építési együttműködési megállapodás módosítása tárgyában

JAVASLAT a Mór 030 hrsz-ú ingatlanból a Mór-Bodajk kerékpárút által elfoglalt terület használatáról szóló megállapodás tárgyában (a melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a móri III-VIII. sz. halastavak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése tárgyában

JAVASLAT Mór város területén végzett menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

További hírek:

Meghívó

általános | 2020. 09. 24.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 30. (szerda)

13 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk

 

Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót, illetve a csatolt dokumentumokat arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot. abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Üzemszünet értesítő

általános | 2020. 09. 22.

Üzemszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településen áramszünet várható a következő időszakban:

Agrárcenzus 2020 - Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért

2020. szeptember 19. és 2020. november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre.

Meghívó

általános | 2020. 09. 14.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 17. (csütörtök)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem