Meghívó

  • létrehozva: 2020. 06. 18.
  • frissítve: 2020. 06. 18.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a helyi közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában (a mellékletek pótanyagként kerülnek kiküldésre)

BESZÁMOLÓ a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenysége tárgyában

BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tevékenysége tárgyában

JAVASLAT az iskola- és ifjúságorvosi ellátásra kiírt pályázat elbírálása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött I. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tárgyában(

BESZÁMOLÓ a 2019. évi bornapi elszámolás tárgyában

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója alapján

JELENTÉS a 2020. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve módosítására

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkatervére

JAVASLAT Mór Zrínyi u. 307/2 hrsz-ú közterületből területrész vásárlása iránti kérelem tárgyában

JAVASLAT Mór Virág és Jegenye utcai ingatlanok értékesítése tárgyában

JAVASLAT móri helyijárat buszmegállójának áthelyezési kérelme tárgyában

JAVASLAT a 34/2020. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezése és a polgármester 2020. évi szabadságolási terve tárgyában  (pótanyagként kerül kiküldésre)

Polgármesteri tájékoztató (pótanyagként kerül kiküldésre)

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

További hírek:

Meghívó

általános | 2020. 09. 24.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 30. (szerda)

13 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk

 

Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót, illetve a csatolt dokumentumokat arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot. abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Üzemszünet értesítő

általános | 2020. 09. 22.

Üzemszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településen áramszünet várható a következő időszakban:

Agrárcenzus 2020 - Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért

2020. szeptember 19. és 2020. november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre.

Meghívó

általános | 2020. 09. 14.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 17. (csütörtök)

8:00 órakor

tartja soron kívüli ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem