Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

  • létrehozva: 2020. 06. 25.
  • frissítve: 2020. 06. 25.
Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

 

Móri Polgármesteri Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- közszolgálati jogviszony létrehozásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos iratok előkészítése - munkaszerződések, megbízási szerződések előkészítése - ellátja a cafetéria juttatással és egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat - ellátja a polgármester, a helyi önkormányzati képviselők, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok díjazásával, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat - vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást - ellátja a napi munkaügyi feladatokat - kezeli a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésére szolgáló TÉR rendszert - ellátja a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat - gondoskodik a Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartásról, illetve a megfelelő adatszolgáltatásról - közreműködik a testületi ülések és fórumok előkészítésében, az Iroda által készítendő előterjesztések kidolgozásában és összeállításában - közreműködik az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések megkötése során - ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat - részt vesz az Iroda feladatkörébe tartozó ügyek érdemi elintézésében

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogi vagy közsszolgálati,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

•         KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2284/2020 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi és jogi referens.

•         Elektronikus úton dr. Taba Nikoletta aljegyző részére a morph@mor.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mór város honlapja - 2020. június 25.

•         Mór Városi Televízió - 2020. június 25.

További hírek:

Szelektív hulladékgyűjtő edények osztása Felsődoboson

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot. abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Meghívó

általános | 2020. 09. 24.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 30. (szerda)

13 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk

 

Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót, illetve a csatolt dokumentumokat arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot. abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Üzemszünet értesítő

általános | 2020. 09. 22.

Üzemszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településen áramszünet várható a következő időszakban:

Agrárcenzus 2020 - Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért

2020. szeptember 19. és 2020. november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre.