Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

  • létrehozva: 2020. 06. 25.
  • frissítve: 2020. 06. 25.
Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

 

Móri Polgármesteri Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- közszolgálati jogviszony létrehozásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos iratok előkészítése - munkaszerződések, megbízási szerződések előkészítése - ellátja a cafetéria juttatással és egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat - ellátja a polgármester, a helyi önkormányzati képviselők, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok díjazásával, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat - vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást - ellátja a napi munkaügyi feladatokat - kezeli a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésére szolgáló TÉR rendszert - ellátja a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat - gondoskodik a Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartásról, illetve a megfelelő adatszolgáltatásról - közreműködik a testületi ülések és fórumok előkészítésében, az Iroda által készítendő előterjesztések kidolgozásában és összeállításában - közreműködik az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések megkötése során - ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat - részt vesz az Iroda feladatkörébe tartozó ügyek érdemi elintézésében

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogi vagy közsszolgálati,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

•         KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2284/2020 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi és jogi referens.

•         Elektronikus úton dr. Taba Nikoletta aljegyző részére a morph@mor.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mór város honlapja - 2020. június 25.

•         Mór Városi Televízió - 2020. június 25.

További hírek:

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1. napjától a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban vízgazdálkodási bírság kiszabása nélküli engedélyeztetésre 2023. december 31-ig biztosít határidőt.

Meghívó

általános | 2020. 06. 18.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Pályázati kiírás - bölcsődevezető munkakör betöltésére

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

Nefelejcs Bölcsőde
Bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Felhívás - a parlagfű elleni védekezésre

Mindannyiunk közös érdeke a parlagfű elleni hatékony fellépés!
Segítsünk allergiás - és még nem allergiás - embertársainkon a pollenszóródás mérséklésével,
melynek alapja a megfelelő mentesítés!