Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

 • létrehozva: 2020. 03. 31.
 • frissítve: 2020. 03. 31.
Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

A Móri Polgármesteri Hivatal elhatárolódik a lakossághoz szórólap formájában eljuttatott „Kútengedélyezési felhívás” megnevezésű hirdetéstől, tekintettel arra, hogy tartalmában számos olyan információt közöl, melyek nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak.

 

 

 

 

 

A jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes vízügyi hatóság a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a létesítő (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezését kérelmezi 2020. december 31-ig és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az ügyintézési rendje:

A fennmaradási engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indulhat. Tárgyi illetékmentes.

A kérelem tartalmi követelményei:

Kitöltött kérelem nyomtatvány
/átvehető papír alapon az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben, illetve honlapról letölthető/

 • Ásott/fúrt kút műszaki adatokkal /koordinátákkal/
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén vízminőség-vizsgálati eredménnyel
 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatával
 • Nyilatkozat a közölt adatok megfelelőségéről, arról, hogy a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
 • Fúrt kút esetén szakember bevonása szükséges!
 • Ásott vagy vert kút fennmaradási engedély benyújtásához nem szükséges szakember bevonása!

Ügyintézés helye: Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és - üzemeltetési Iroda (8060 Mór Szent István tér 6.).
Információ kérhető ügyfélfogadási időben: Remport Orsolya városfejlesztési ügyintézőnél: Tel: 22/560-805

Figyelemfelhívás!

Kérjük a tisztelt érintetteket, hogy a koronavírus terjedésének megfékezésére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel kérelmüket lehetőség szerint 2020. június 30. napját követően nyújtsák be!

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra: