Tájékoztató a szelektív gyűjtés bővítéséről

 • létrehozva: 2020. 02. 28.
 • frissítve: 2020. 02. 28.
Tájékoztató a szelektív gyűjtés bővítéséről
 • A Depónia Nonprofit Kft. a szelektív gyűjtés fejlesztése érdekében az alábbi változtatásokat végzi Móron.

2020. február hónapban a lakótelepi övezetben 60 db új szelektív hulladékgyűjtő edény kihelyezése történik meg.

A kihelyezések helyszíne a meglévő kommunális gyűjtők közvetlen környezete.

Az 1100 literes edényzetek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kerültek beszerzésre a csomagolási hulladékok gyűjtésének biztosítása érdekében.

Az edények egységesen kék színűek, azokba papír, műanyag és fém csomagolási hulladék is belekerülhet, az alábbiak szerint.

Kérjük az edényekbe kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

Műanyag csomagolási hulladékok:

 • műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 • műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 • többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,

Fém csomagolási hulladékok:

 • fém italos (üdítős, sörös),
 • konzerves dobozok,

Papírhulladékok:

 • újságpapír, prospektus,
 • irodai papírok, géppapír,
 • kartondoboz, papírzacskó,

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a konténerbe, a papírhulladékokat összehajtogatva helyezzék a gyűjtőedénybe, így kevesebb helyet igényel.

Az üveghulladék gyűjtése továbbra is KÜLÖN történik.

Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőbe (ÜVEG feliratú konténer) csak az alábbi csomagolási üveg-hulladékot helyezzék:

 • italos üvegpalack, konzerv üveg (szörpös üveg, boros üveg, befőttes üveg, stb.)

Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.

Köszönjük az együttműködését!

Depónia Nonprofit Kft.

További hírek:

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra:

Pályázati kiírás - személyügyi és jogi referens munkakörre

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.