Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére

  • létrehozva: 2020. 02. 11.
  • frissítve: 2020. 02. 11.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére

A Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.

A "Fejér Termék" elismerést - kategóriánként egyet-egyet - azok kaphatják meg, akik igazoltan Fejér megye közigazgatási területén termelt vagy gyűjtött alapanyagokból készült temékeket állítanak elő.

 

 

A pályázatot két kategóriában lehet benyújtani:

  1. feldolgozott élelmiszer termék,
  2. kézműves ipari termék.

Mindkét kategóriában alapvető bírálati szempont, hogy az adott termék előállítása során mennyiben támaszkodnak valamely hagyományos módszer, technológia alkalmazására.
További megfelelősségi kritérium, hogy az adott termék kiemelkedő minőségben készüljön el.
A feldolgozott élelmiszer termék kategóriában friss élelmiszernek nem minősülő termékekkel lehet pályázni. Ebbe nem tartoznak bele általában a friss gyümölcsök és zölsdégtermékek, a nem eltartható friss tejtermékek, friss hústermékek.
A kézműves ipari termék kategóriában nem kizárt gépi technológia alkalmazása, de a folyamat nem lehet teljesen automatizált, illetve arányának az előállítás folyamatában 50% alatt kell maradnia.

Pályázat - pályázati adatlapon csak a termék előállítója által nyújtható be!

A pályázat kötelező melléklete 2 db - különböző típusú - indokolással ellátott ajánlás.

Ajánlást adó lehet:

  • vásárló,
  • üzleti partner,
  • polgármester,
  • területileg illetékes helyi Leader akciócsoport elnöke.

De mindengyik típusú ajánlásból legfeljebb egy (azaz 1) nyújtható be!

Az elismerést - a Fejér Megyei Önkormányzat nevében - a Fejér Termék Bizottság ,omdem évben egyszer ítéli oda. Az ünnepélyes elismerés-átadására az év első Megyekorzóján kerül sor.
Az elismerésben részesült pályázók az elismerést marketing munkájukban megjeleníthetik, felhasználhatják.

A pályázatok benyújtási (postai úton történő beérkezés) határideje: 2020. február 28.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani az alábbi címre:
Fejér Megyei Önkormányzat
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

A pályázatot zárt borítékban "Fejér Termék Elismerés 2020" - pályázat" megjelöléssel kérjük benyújtani!

A pályázati felhívás adatlapja, a pályázható termékek áruosztályainak köre, a pályázat sikeressége esetén kötendő használati szerződés-tervezet elérhető a Fejér Megyei Önkormányzat (www.fejer.hu kezdőoldalán, a Fejér Termék/Aktuális menüpont alatt), illetve a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum honlapján (www.fejerpaktum.hu oldalon a Dokumentumok menüpont alatt).

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a pályázat mellékletében szereplő megállapodás tervezet rendelkezéseit, vállalja annak aláírását, valamint az abban foglaltak betartását.

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
Fájl Pályázati adatlap_Fejér Termék17.12 KB

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra: