Meghívó

  • létrehozva: 2017. 09. 21.
  • frissítve: 2017. 09. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.)JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

3.)JAVASLAT a településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet tárgyában

4.)JAVASLAT a helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelet tárgyában

5.)JAVASLAT a KNYKK Zrt.-vel kötött helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában

6.)JAVASLAT „Mór Város Sportjáért” Közalapítvány alapító okirat módosítása tárgyában

7.)JAVASLAT Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatára

8.)JAVASLAT műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés tárgyában

9.)JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

10.)JAVASLAT a Bezsila és Társa Gyógyító Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában hozott 79/2017. (III.29.) kt. határozat módosítására

11.)JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra

12.)JAVASLAT Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi III. ütem tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására

13.)JAVASLAT a „Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Lovarda u. 5. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás megindítására (melléklet pótanyaként kerül kiküldésre)

14.)JAVASLAT parkolóépítési együttműködési megállapodás jóváhagyására

15.)JAVASLAT Mór, Vásártér utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában

16.)JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

17.)JAVASLAT áram és víziközmű kiépítése a Mór 1462/4 hrsz.-ú ingatlanra tárgyában

18.)JAVASLAT Mór 7306, 7307 és a 7223 hrsz-ú szőlő megnevezésű termőterület művelési ág változásának tárgyában

19.)JAVASLAT Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme tárgyában

20.)Polgármesteri tájékoztató

21.)Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

 

 

Mór, 2017.szeptember 21.

 

Fenyves Péter

polgármester  

 

További hírek:

Meghívó

általános | 2022. 05. 19.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

általános | 2022. 05. 16.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége, mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az ellene történő hatékony védekezés, a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat!

Mezőgazdasági összeírás

általános | 2022. 05. 10.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2022. 05. 05.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Mammográfiai szűrés Móron

általános | 2022. 05. 04.