Kérelem - Közterület-használati engedélyhez

Kérelmező adatai

Időtartam *
Közterület használatát engedélyezni szíveskedjenek. A befejező dátumot üresen hagyva a kezdődátum kerül felhasználásra.
Formátum: 2019. 08. 25.
Formátum: 2019. 08. 25.

Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.
Az engedély illetékköteles, az eljárási illeték 3000 Ft, amit a kérelem nyomtatvány beadásával egyidőben illetékbélyeg formájában kell leróni.