Kérelem - Fakivágás engedélyezéséhez

Kérelmező adatai

A kivágandó fá(k)ra vonatkozó adatok

Az engedélyt minden közterületen álló, kivágandó fa esetén meg kell kérni az Önkormányzattól.

Az engedély illetékköteles, az eljárási illeték 3000 Ft, amit a kérelem nyomtatvány beadásával egyidőben illetékbélyeg formájában kell leróni.

Egy kérvényen több, ugyanazon helyen lévő fa kivágására is lehet engedélyt kérni.

A fakivágási engedélyt a jegyző adja ki, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.