Kérelem - Bérlakás cseréjéhez

Kérelmező adatai

Születési idő *
Formátum: 2019. 08. 25.
A jelentkezővel együtt költőző

Házastárs / élettárs adatai

Születési idő *
Formátum: 2019. 08. 25.

A jelentkezővel együtt költőző:

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul vesszük, hogy:
- az adatainkban történő változást a bérbeadó tudomására kell hoznunk,
- a bérbeadó az adatok felülvizsgálata során külön is megkereshet minket,
- valótlan adatok közlése a bérbeadó félrevezetésének minősül, rosszhiszeműségünk esetén az igénylésünk nyilvántartásból való törléssel járhat.

Hozzájárulunk ahhoz, hogy személyes adatainkat az igénylés elbírálásáig és kedvező elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az önkormányzat jogosult kezelni.

 

Tájékoztató
A rendelet értelmében a kérelemhez csatolni kell:
- jelentkező/ jelentkezők lakcímkártya fénymásolatát,
- igazolás arról, hogy a bérlőnek nincs lakbérhátraléka illetve közüzemi díjtartozása,
- jelenlegi bérlakásról érvényes bérleti szerződés másolata