Kérelem - Elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

Elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás adható az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk anyagi terhének csökkentésére.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Születési idő *
Például 2019. 08. 25.
(nem magyar állampolgársága esetén)
kérem utalni.
(Kérjük, válassza ki a megfelelőt)

A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok

Hozzátartozó adatok
Kérjük töltse ki a táblázatot.
1
2
3
4
5
6
7
This brief caption will be associated with the table and will help Assistive Technology, like screen readers, better describe the content within.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok

Tudomásul veszem, hogy a célhoz kötött támogatás felhasználásáról a határozatban rögzített határidőn belül és módon köteles vagyok írásban elszámolni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell:

a) Az elemi kár bekövetkeztét alátámasztó dokumentumokat;
b) a kérelmező lakcímkártyájának másolatát.