Bejelentés - Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységhez

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-a alapján

A kereskedő adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Az üzlet adatai, amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetén:

Az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje *
Kérjük töltse ki a táblázatot.
1
2
3
4
5
6
7
This brief caption will be associated with the table and will help Assistive Technology, like screen readers, better describe the content within.

11. Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén:

Csatolandó okiratok (másolatban)

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
3. vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
4. cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé
aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
5. 3000.- Forint illetékbélyeg
5. vásárlók könyve (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén)