Meghívó

 • létrehozva: 2017. 04. 21.
 • frissítve: 2017. 04. 21.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. április 26. (szerda) 13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. Beszámoló Mór város közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről
 4. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenysége tárgyában
 5. Beszámoló a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenysége tárgyában
 6. Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. Beszámoló Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 9. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában
 10. Javaslat hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló 42/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 11. Javaslat a Mór 1256 helyrajzi számú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása és értékesítése tárgyában
 12. Javaslat a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 13. Javaslat a Székesfehérvári Szakképzési Centrum ( SZFSZC) által fenntartott, Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő, SZFSZC Perczel Mór  Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézmény átszervezési javaslatának véleményezése tárgyában
 14. Javaslat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés tárgyában
 15. Javaslat Perczel Mór Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújítása tárgyában
 16. Javaslat Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában
 17. Javaslat Móri Hőtermelő- és Szolgálató Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában
 18. Javaslat Mór Városi Önkormányzat állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában
 19. Beszámoló a Városi Közművelődési Közalapítvány 2016. évi munkájáról
 20. Beszámoló Mór Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
 21. Beszámoló a Móri Borvidék TDM Egyesület 2016.évi tevékenységéről
 22. Javaslat DR. BÖJTE Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
 23. Javaslat Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezet kérelme tárgyában
 24. Javaslat Mór 0520/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadása tárgyában
 25. Javaslat Románia-Magyarország-Ausztria földgázszállítási folyosó megvalósíthatósági tanulmánya megismerése tárgyában
 26. Beszámoló a FEJÉRVÍZ Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Felsődobos vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról tárgyában
 27. Beszámoló a FEJÉRVÍZ Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Móri kistérségi vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról tárgyában
 28. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés működtetéséről
 29. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában  
 30. Javaslat Mór 6901/12, 6901/13, 6901/14, 6901/15 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása iránti kérelem tárgyában
 31. Javaslat Ajánlatkérési eljárás indítása a Petőfi Sándor Általános Iskola étkező épületének kivitelezése tárgyában
 32. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton történő részvétel és önerő biztosítása tárgyában
 33. Javaslat Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi I. ütem közbeszerzési eljárás megindítására (a melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)
 34. Javaslat a strand üzemeltetése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 35. Javaslat a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. üzleti terv módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 36. Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylése tárgyban
 37. Javaslat a polgármester 2017. év I. negyedévi értékelése tárgyában
 38. Polgármesteri tájékoztató
 39. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket az alábbi linken tekinthetik meg.

 

Mór, 2017.április 20.

                                                                                                   Fenyves Péter

                                                                                                     polgármester  

További hírek:

Meghívó

általános | 2017. 06. 22.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 28. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

Hirdetmény

általános | 2017. 06. 21.

Hirdetmény

Mór város településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás előzetes tájékoztató szakaszáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ -ára hivatkozással tájékoztatjuk a lakosságot a város területén működő civil,- érdekképviseleti,- gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket (együtt: partnereket), hogy Mór Városi Önkormányzat megkezdte Mór város településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítését.

Nyári diákmunka

általános | 2017. 06. 19.

Nyári diákmunka

A helyi önkormányzatoknál az idei évben ismételten meghirdetésre került a nyári diákmunka program, így Mór Városi Önkormányzat is lehetőséget biztosít 16-25 év közötti nappali tagozatos hallgatók számára 1 hónapos foglalkoztatásra.

 

Költözik a Székesfehérvári Járási Hivatal

A Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd u. 8. számú épülete is bekerült a Kormányhivatal KEHOP épület energetikai felújítási projektjébe. A munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében 2017. július elejére ki kell üríteni az épületet.

Móri diákok sikere a 15. IDF nemzetközi táncvilágbajnokságon

Örömmel számolunk be arról a sikerről, amelyet móri diákok részvételével ért el a Winner’s Elements tánciskola a múlt héten Pécsett rendezett IDF( International Dance Federation) nemzetközi modern táncvilágbajnokságon. A tánciskola a győri, veszprémi, székesfehérvári, kisbéri és móri diákjaiból kovácsolta össze a világbajnokságon induló csapatokat.