Meghívó

 • létrehozva: 2017. 04. 21.
 • frissítve: 2017. 04. 21.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. április 26. (szerda) 13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. Beszámoló Mór város közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről
 4. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenysége tárgyában
 5. Beszámoló a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenysége tárgyában
 6. Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. Beszámoló Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 9. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában
 10. Javaslat hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló 42/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 11. Javaslat a Mór 1256 helyrajzi számú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása és értékesítése tárgyában
 12. Javaslat a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 13. Javaslat a Székesfehérvári Szakképzési Centrum ( SZFSZC) által fenntartott, Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő, SZFSZC Perczel Mór  Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézmény átszervezési javaslatának véleményezése tárgyában
 14. Javaslat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés tárgyában
 15. Javaslat Perczel Mór Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújítása tárgyában
 16. Javaslat Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában
 17. Javaslat Móri Hőtermelő- és Szolgálató Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában
 18. Javaslat Mór Városi Önkormányzat állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában
 19. Beszámoló a Városi Közművelődési Közalapítvány 2016. évi munkájáról
 20. Beszámoló Mór Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
 21. Beszámoló a Móri Borvidék TDM Egyesület 2016.évi tevékenységéről
 22. Javaslat DR. BÖJTE Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
 23. Javaslat Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezet kérelme tárgyában
 24. Javaslat Mór 0520/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadása tárgyában
 25. Javaslat Románia-Magyarország-Ausztria földgázszállítási folyosó megvalósíthatósági tanulmánya megismerése tárgyában
 26. Beszámoló a FEJÉRVÍZ Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Felsődobos vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról tárgyában
 27. Beszámoló a FEJÉRVÍZ Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Móri kistérségi vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról tárgyában
 28. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés működtetéséről
 29. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában  
 30. Javaslat Mór 6901/12, 6901/13, 6901/14, 6901/15 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása iránti kérelem tárgyában
 31. Javaslat Ajánlatkérési eljárás indítása a Petőfi Sándor Általános Iskola étkező épületének kivitelezése tárgyában
 32. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton történő részvétel és önerő biztosítása tárgyában
 33. Javaslat Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi I. ütem közbeszerzési eljárás megindítására (a melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)
 34. Javaslat a strand üzemeltetése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 35. Javaslat a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. üzleti terv módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 36. Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylése tárgyban
 37. Javaslat a polgármester 2017. év I. negyedévi értékelése tárgyában
 38. Polgármesteri tájékoztató
 39. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket az alábbi linken tekinthetik meg.

 

Mór, 2017.április 20.

                                                                                                   Fenyves Péter

                                                                                                     polgármester  

További hírek:

Felhívás Mór Város Díszpolgára cím javaslattételére

Május 31-ig várja az önkormányzat a lakosság javaslatát, ki nyerje el 2017-ban a Mór Város Díszpolgára címet.

 

Felhívás - Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap

A Fejér Megyei Német területi Nemzetiségi Önkormányzat és a Mányi Svábok Egyesülete a hagyományoknak megfelelően a 2017. évben is megrendezi a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napot május 27-én Mányon.

Eboltás 2017

általános | 2017. 04. 26.

Eboltás 2017

Tisztelt Ebtartók!

Ez évben is sor kerül az ebek veszettség elleni oltására az alábbi időpontokban és helyeken:

Lakossági fórum településfejlesztési koncepció kapcsán

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ -ára hivatkozással tájékoztatjuk a lakosságot a város területén működő civil,- érdekképviseleti,- gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket (együtt: partnereket), hogy Mór Városi Önkormányzat megkezdte Mór Településfejlesztési Koncepciójának készítését.

Mecseknádasdi Országos Borverseny eredményei

2017. március 30-31. napján zajlott Mecseknádasdon a Magyarországi Németek 10.Jubileumi Országos Borversenye, melyen több, mint 600 minta vett részt. A móri borászok 20 tétellel képviselték magukat. Az április 8-i eredményhirdetésen az alábbi díjakat hozták el borászaink: