Kérelem - Eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben jelentkező többletköltségek finanszírozására nyújtható egyszeri támogatás.
Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen a súlyos betegség, fogyatékosság, közeli hozzátartozó halála, keresőképtelenné válás, válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Születési idő *
Például 2018. 02. 24.
(Kérjük, jelölje be a megfelelőt)

A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

Hozzátartozó adatok *
Kérjük töltse ki a táblázatot.
Jövedelmi adatok *
Kérjük töltse ki a táblázatot.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 10. §(7) bekezdése alapján szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a jogosultságot érintő és a személyes adatokban történő változást köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni.
Tudomásul veszem, hogy a döntéshozó utólagosan ellenőrizheti a jogosultság fennállását és a támogatás felhasználásának körülményeit.