Bejelentés - Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységhez

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-a alapján

A kereskedő adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Az üzlet adatai, amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetén:

Az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje *
Kérjük töltse ki a táblázatot.

11. Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén:

Csatolandó okiratok (másolatban)

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
3. vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
4. cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé
aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
5. 3000.- Forint illetékbélyeg
5. vásárlók könyve (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén)